1. Home
 2. Utveckling/Teknik
 3. Koppla till MySQL-databas med ASP/ASP.NET utan SSL-kryptering:

Koppla till MySQL-databas med ASP/ASP.NET utan SSL-kryptering:

Vi har möjligheten att ansluta till våra MySQL-servrar med SSL-kryptering. Det fungerar bra ifrån vår vanliga UNIX-plattform, där sker anslutningen med SSL om man aktivt har valt det.

Om du däremot har en ASP/ASP-NET-hemsida på vår Windows-plattform, som ansluter till en MySQL-databas hos oss så kan du behöva välja att ansluta utan SSL.

Nedan följer anslutningssträngar som visar hur du ansluter till en MySQL-databas hos oss från vår Windows-plattform utan SSL-kryptering med hjälp av parametern ”SSLMode”:

ASP:

Conn.Open "Driver={MySQL ODBC 5.3 Unicode Driver}; SERVER=mysqlXXX.loopia.se; DATABASE=databasnamn; UID=namn@b123456; PWD=dittlosenord; SSLMode=Disabled"

ASP.NET:

{
    string MyConString = "SERVER=mysqlXXX.loopia.se;" +
    "DATABASE=databasnamn;" +
    "UID=namn@b123456;" +
    "PASSWORD=dittlosenord;" +
    "SSLMode=None;";
}

web.config:

<connectionStrings>
 <add
  name="MySQl"
  providerName="MySql.Data.MySqlClient" connectionString="Server=mysqlXXX.loopia.se;Database=databasnamn;Uid=namn@b123456;Pwd=dittlosenord;SslMode=None;" />
</connectionStrings>

Om du har några frågor eller funderingar, skicka då ett mail till support@loopia.se tillsammans med din fråga och kundnummer som verifikation så undersöker vi det närmare.

Was this article helpful?

Related Articles