Återställa webbfiler

Denna guide går igenom hur du kan beställa en återställning av dina webbfiler genom Loopia kundzon.

Börja med att logga in i din kundzon och klicka sedan på det domännamn som du önskar att återställa webbackup för. Finner du ej din domän så söker du efter domännamnet i sökrutan ”Sök bland dina tjänster” och klickar sedan på din domän.

En ny ruta öppnas och en bit ned så finner du ”Fler inställningar…” för ditt domännamn och klickar här på Återställ webbackup.


Sidan kommer att expandera och ge dig samtliga datum och tidpunkter när filerna sparades i backup.
Backuper markerade som hourly tas fyra gånger per dygn, du har således åtta sådana backuper från de senaste 48 timmarna. Den yngsta backupen ligger alltid i hourly.0. När en ny backup tas så förskjuts de äldre nedåt i hierarkin. Mappar markerade som nightly tas en gång per dygn och mappar markerade som weekly tas en gång i veckan (natten till måndagar).

Klicka på Återställ efter den backup du vill återställa.

Hela raden expanderar efter detta och ger dig valen att godkänna eller neka återställningen. För att fortsätt klickar du på Ja, återställ. Observera att nuvarande filer för domänen kommer att skrivas över.

Beroende på hur många filer som ska återställas så kan återställningsproceduren ta olika lång tid på sig. Om du tex har en Joomla-installation så kan det vara bättre att återställa enskilda filer enligt denna guide. När återställningen är klar så visas en verifiering på skärmen.

Was this article helpful?

Related Articles