Flytta Microsoft 365 till Loopia

Om du som kund har Microsoft 365 tjänst genom någon annan aktör än via Loopia AB men önskar flytta över så att det är genom oss ni framgent beställer licenser, då kan ni kontakta vår tekniska support på support@loopia.se. Ta med ditt kundnummer FAXX-XX-XX-XXXX vilket domännamn ( behöver vara tillagd i kontot ) som i dagsläget nyttjar Office 365 och gärna vad er Tennant heter.

Tänk på att inte beställa några Licenser genom oss förens ni fått svar att flytten av Microsofttjänsten är klar.


Notera att licenser ni köpt hos er tidigare leverantör inte flyttas, utan ni behöver beställa licensern hos oss efter att flytten är klar.

Was this article helpful?

Related Articles