Inställningar för Exchange Online Kiosk

Exchange Online Kiosk är den mest begränsade licensen hos Office 365. Detta betyder att man har inte tillgång till Exchange funktionaliteten på sin dator. Exchange Online Kiosk är till för att endast användas i “fältet”, då på sin telefon eller padda. Använder man Microsofts egna Outlook app så stödjer Kiosk “Active Sync” vilket ger samma funktionalitet som ett Exchange konto. Dock endast på telefonen/paddan. Med “Active Sync” menas att man kan synkroniserar kontakter, kalender och mail.

Om du behöver lägga in ditt Exchange Online Kiosk i din dator eller i en telefon/padda som inte använder Microsofts egna Outlook app så kan man använda följande inställningar. Tänk då på att man endast har tillgång till begränsad synkronisering . Vill man ha full synkronisering på sin dator så skall man välja en annan licens så som Business Essentials.

OBS! Man kan inte lägga till Kiosk konton som Excahange i Outlook. Man måste välja annat konto.

POP inställningar för Kiosk
Server namn: outlook.office365.com
Port: 995
Kryptering: TLS

Imap inställningar för Kiosk
Server name: outlook.office365.com
Port: 993
Kryptering: TLS

SMTP inställningar för Kiosk
Server namn: smtp.office365.com
Port: 587
Kryptering: STARTTLS

Was this article helpful?

Related Articles