Flerårsförnyelse av domännamn

Flerårsförnyelse av domännamn

I dagsläget kan toppdomänerna .SE, .COM, .NU, .EU, .ORG, .NET, .ME, .BIZ, .INFO, .MOBI, .NAME, .TV, .CC, .GRATIS, .CLUB, .EMAIL, .WEBSITE, .GURU och .LINK flerårsförnyas via Loopia.

Minimitid att förlänga med är 12 månader, maxtid är 120 månader.

För att förnya en domän så behöver du pengar insatta på ditt LoopiaPrepaid-konto.

1. Fyll på ditt kontos LoopiaPREPAID med det belopp som förnyelsen kommer kräva

För aktuella priser vänligen se vår domänprislista. Alla priser är inklusive moms. Det är spalten Förnyelse som är av intresse.

Exempel: Om du önskar förnya en .SE-domän så är priset för förnyelse i skrivande stund 149 kronor per år. Vill du förnya den i fem år ger det att 5 x 149 kronor = 745 kronor behöver betalas in.

Önskar du samtidigt flerårsförnya en .NU-domän i tre år tillkommer kostnaden 3 x 159 kronor = 477 kronor.

Sammanlagt belopp att betala in blir då 745 + 477 = 1222 kronor.

Så här fyller du på LoopiaPREPAID:

1. Logga in i [Loopia Kundzon].

2. I kundzonens meny till höger finner du Prepaid, klicka på detta alternativ.


fler_se_3.png

3. I det nya fönster som öppnas, fyll i önskat belopp i fältet och klicka därefter på knappen Fyll på som kommer att visas.


fler_se_4.png

Har du faktura via e-post kommer den nya fakturan att skickas till dig inom kort. Därefter kan du även se fakturan i kundzonen.

Har du faktura via post kan det dröja någon dag innan fakturan når dig, men redan innan dess bör du kunna se fakturan inne i kundzonen inom ett dygn.

Fakturan kan antingen betalas med kort på vår kortbetalningssida varpå betalning sker omgående, eller via bankgiro varpå betalningen kan ta 1-3 bankdagar att nå oss.

2. Begär flerårsförnyelse

När korrekt belopp finns insatt på ditt kontos LoopiaPREPAID så kan du begära själva flerårsförnyelsen.

1. På kundzonens förstasida, klicka på domännamnet som du vill flerårsförnya.

2. I det nya fönster som öppnas, gå ner till knappen Förnya och klicka på knappen Förnya.


fler_se_1.png

Nedantill dyker det då upp olika alternativ. Välj där det år och den månad du önskar förnya domännamnet till. Klicka därefter på Bekräfta för att bekräfta ditt val.


fler_se_4.png

Om du önskade flerårsförnya ytterligare domännamn, upprepa proceduren för det/dem.

Was this article helpful?

Related Articles