cache

Gzip-komprimering

Gzip-komprimering är automatiskt påslaget i vår UNIX-plattform Du behöver ej lägga in extra rader för detta i någon fil tex...

Leverage browser caching

Du kan öka Expire-tiden genom följande kod i din  .htaccess-fil: ## EXPIRES CACHING ## <IfModule mod_expires.c> ExpiresActive On ExpiresByType image/jpg "access plus 1 year" ExpiresByType image/jpeg "access plus 1 year" ExpiresByType image/gif "access plus 1 year" ExpiresByType image/png "access plus 1 year" ExpiresByType text/css "access plus 1 month" ExpiresByType application/pdf "access plus 1 month" ExpiresByType text/x-javascript "access plus 1 month" ExpiresByType application/x-shockwave-flash "access plus 1 month"...

Rensa Cache

I den här guiden ser du hur du tömmer cacheminnet i de vanligaste webbläsarna. Cache på en dator är ett...

Loopia Boost – Sidcache

Sidcachen cachar PHP-sidor som om de varit statiska sidor. Har du sidor på din hemsida som ser likadana ut varje...