1. Home
 2. Utveckling/Teknik
 3. Loopia Boost – Sidcache

Loopia Boost – Sidcache

Sidcachen cachar PHP-sidor som om de varit statiska sidor. Har du sidor på din hemsida som ser likadana ut varje gång besökare går in på dem är det onödigt att servern bygger om sidan vid varje besök. Istället kan denna cache skicka en färdigbyggd sida från tidigare besök, vilket gör svarstiden på sidan extremt snabb. Detta ersätter det mesta av funktionaliteten i vanliga cachelösningar, till exempel W3TC eller “WP Super Cache” för WordPress.

Hur aktiverar jag sidcachen?

Sidcachen är inaktiverad som standard och aktiveras i din Loopia Kundzon under ”Boost-inställningar”.

Hur länge ligger sidcachen kvar?

Hur lång tid cachen ligger kvar beror på vilken HTTP-kod som returneras:

 • 302 – 5 minuter
 • 200 – 1 timme
 • 301 – 1 timme
 • Övriga – Sidan cachas inte

Notera att dessa tider kan justeras från siten med HTTP-headervärden för exempelvis “X-Accel-Expires” och “Expires”.

Hur rensar jag sidcachen?

För specifika undersidor rensas cachen enklast genom att besöka sidan och sedan trycka Ctrl+F5 på tangentbordet för att göra en hård omladdning. Då går man förbi den cachade sidan och genererar en ny sida. Om sidan som returneras är en sådan som kan cachas så lagras den i cachen till nästa request.

Cachen kan även rensas genom att infoga “/purge/” efter domännamnet i url:en. Detta kan rensa en specifik eller flera undersidor. Dessa förfrågningar kan endast göras lokalt från webbsidan själv, eller från betrodda IP-adresser som du kan lägga till under dina Boost-Inställningar. Här är några exempel på hur förfrågningar kan se ut:

 • http://example.com/purge/ – Rensar cache för startsidan
 • http://example.com/purge/undersida/ – Rensar cache för undersidan example.com/undersida/
 • http://example.com/purge/* – Rensar all cache för sidan

Hur ser jag om en sida är cachad?

Kika i de HTTP-headers som sidan returnerar. HTTP-headern “x-cache” visar om sidan har levererats från cachen eller inte. Om headern “x-cache” saknas kan det vara så att sidcache inte är aktiverat på sidan. Headern kan ha följande värden:

 • HIT – Sidan du ser är en cachad sida.
 • MISS – Sidan du ser var inte cachad, men kan ha cachats i och med ditt besök.
 • STALE – Sidan du ser är cachad, men cache-tiden har gått ut och en ny sida kommer läsas in i bakgrunden.
 • BYPASS – Webbläsaren ber servern att gå förbi cachen och leverera en ny sida,  till exempel för att du tryckt Ctrl+F5.

Varför cachas inte min sida?

Om HTTP-headern “x-cache” saknas helt (se ovan) kan det vara så att sidcachen inte är aktiverad på sidan. Denna behöver då aktiveras för att fungera.

Vidare kan man se i de HTTP-headers som servern skickar till webbläsaren om det finns någon eller några med namnet “Set-cookie”. Om någon sådan existerar kommer sidan inte att cachas.

Generellt för WordPress kan det vara så att man har något tillägg installerat som förhindrar att sidan cachas korrekt. Ett sätt att undersöka detta är att ett efter ett inaktivera de tillägg man har installerade för att se om cachningen hoppar igång.

Notera att vissa sidor inte ska cachas, till exempel sådana där man har logga in någonstans, eller sådana som ska visa olika innehåll för olika besökare. Var noga med att kontrollera dessa sidor efter att cachen har aktiverats för att vara säker på att de inte cachas.

Hur använder jag sidcache i WordPress?

Bara sidcachen är aktiverad ska den fungera i WordPress utan att man egentligen behöver göra något mer. Men vi kan ändå rekommendera att man installerar tillägget “Nginx Helper” (https://sv.wordpress.org/plugins/nginx-helper/). Detta tillägg rensar automatiskt cachen när man uppdaterar sidor/poster vilket förenklar arbetet när man är inne och redigerar sin sida.

Was this article helpful?

Related Articles