Optimera Joomla för Loopia Boost

I Joomla finns det inbyggt stöd för att nyttja den objekt-cache (Redis) som Loopia Boost erbjuder.

För att nyttja denna cache behöver du ställa in Joomla korrekt i sidans inställningar.

Börja med att via chat/epost/telefon kontakta Loopias support för assistans med att ställa in så att servern vet att din sida kör Joomla. Inom kort kommer denna möjligheten att dyka upp i din Loopia kundzon.

Först behöver du veta adressen till din specifika UNIX-socket. Detta gör du enklast genom att ladda upp en php-fil i din FTP med följande rader:

<?php
echo $_SERVER[’LOOPIA_REDIS_SOCK’];
?>

Besök php-filen och du bör då se en rad likt denna:
/var/site/122/124281245/run/redis/redis.sock

Logga nu in din Joomlas administrationspanel och gå till:
System–>Global configuration–>System och under cache settings ställer du in följande:

Cache handler: Redis
Persistent Redis: Yes
Redis Server Host: Sökvägen du fick upp till din socket
Redis Server Port: Lämna denna tom
Redis Server Authentication: Lämna denna tom
Redis Database: 0
Cache Time: 15
Platform Specific Caching: No
System Cache: On – Conservative caching

Spara och stäng sen inställningarna.

Was this article helpful?

Related Articles