1. Home
  2. Webbhotell
  3. Optimera Joomla för Loopia Boost

Optimera Joomla för Loopia Boost

I Joomla finns det inbyggt stöd för att nyttja den objekt-cache (Redis) som Loopia Boost erbjuder.

För att nyttja denna cache behöver du ställa in Joomla korrekt i sidans inställningar.

I din Loopia Kundzon väljer du under Boost-Inställningar att du har Joomla som CMS.

Först behöver du veta adressen till din specifika UNIX-socket. Detta gör du enklast i din Loopia Kundzon under Boost-inställningar. När du har aktiverat Redis där ser du också den socket.

Observera att om du ändrar någon konfiguration för din webbsida kan denna sökväg komma att ändras. Du behöver då lägga in den nya i Joomla igen.

Logga nu in din Joomlas administrationspanel och gå till:
System–>Global configuration–>System och under cache settings ställer du in följande:

Cache handler: Redis
Persistent Redis: Yes
Redis Server Host: Sökvägen du fick upp till din socket
Redis Server Port: Lämna denna tom
Redis Server Authentication: Lämna denna tom
Redis Database: 0
Cache Time: 15
Platform Specific Caching: No
System Cache: On – Conservative caching

Spara och stäng sen inställningarna.

Was this article helpful?

Related Articles