Vilken sitebuilder har jag?

Inledning

I denna guide visar vi hur du kan se om du använder våran nya sitebuilder eller om du ligger kvar på våran äldre sitebuilder.

Guide

Logga in i din Sitebuilder.

(1.) Uppe i vänster hörn finns tre streck för meny.
(2.) Bredvid menyn till höger så står det ”LOOPIA” i rött med vit bakgrund och ”Sidor > Hem” till höger om vår logotyp.

Det betyder att du använder våran nya sitebuilder.

Om det inte ser ut enligt bilden ovanför så använder du våran äldre sitebuilder.

Du kan om du vill byta till den nya sitebuildern, men detta kräver att du tar bort din gamla sitebuilder och börjar om från början. Du måste alltså bygga upp din sida helt på nytt om du byter sitebuilder.

Detta beror på att det är olika leverantörer och informationen kan inte migreras mellan dem.

Om du förstår vad ett byte innebär och ändå vill byta till våran nya sitebuilder så gör du det inne i din kundzon genom att ta bort din befintliga sitebuilder sida. Sedan beställer om sitebuilder igen, då får du automtiskt våran nya sitebuilder.

Notera att det inte går att återgå till den äldre sitebuildern efter du har bytt.

Was this article helpful?

Related Articles