Varför krävs SSL/TLS för min .app / .dev-domän?

.app och .dev domäner använder sig av HSTS (HTTP Strict Transport Security) vilket innebär att det enbart går att nå dessa domäners sidor via https, detta är ett extra lager av skydd som gör det svårare att genomföra vissa typer av attacker mot sidan. Du kan läsa mer om vad HSTS innebär här.

Varför visas inte min sida?

Vanligaste anledningen till att du kan uppleva problem med din .app eller .dev domän är att just dessa domäntyper kräver att sidan som skall vara publicerad på domänen har ett aktivt och fungerande SSL-certifikat. Domänen kommer alltså inte släppa igenom trafiken innan SSL-certifikatet är på sin plats.

Du kan läsa mer om hur du köper SSL samt hur du anpassar din sida för att nyttja certifikatet här.

Was this article helpful?

Related Articles