1. Home
  2. Domäner/DNS
  3. Varför är mitt domännamn parkerat?

Varför är mitt domännamn parkerat?

Domäner som står som parkerade indikerar på att de inte pekar mot någon webbplats hos Loopia. Om domänen pekar på en extern leverantör via DNS så kan inte vårt system läsa av vilken server domännamnet pekar på och därför visas den som ”Parkerad”

Detta betyder däremot inte att din sida ej kommer att visas.

Om din sida i nuläget pekar på vår parkerade sida och du har en extern sida som ska visas, kontrollera då att DNS-inställningarna är korrekta genom att logga in i din Kundzon tryck på ditt domännamn och välj sedan ”DNS-Editor”.

Du kan hitta mer information om DNS-Editorn genom länken här.

Was this article helpful?

Related Articles