1. Home
  2. Loopia Kundzon
  3. DNSeditorn: A och CNAME
  1. Home
  2. Utveckling/Teknik
  3. DNSeditorn: A och CNAME

DNSeditorn: A och CNAME

Denna guide går igenom hur du lägger till eller ändrar a-pekare (a-records) eller CNAME i DNS-editorn.

  • Sen denna guide för att lägga in en MX-pekare (e-post hos annan leverantör)
  • Se denna guide för att lägga in korrekta pekare till Squarespace

För att göra en A- eller CNAME-pekning, men ändå behålla e-poststödet hos oss, kan du göra pekningen i vår DNS-editor. Denna hittar du genom att i kundzonen klicka på domänen i fråga, och sedan blå knapp DNS-editor.

I DNS-editorn hittar du bland annat två subdomäner vid namn @ och www. Dessa används för ”nakna domänen” dvs domänen utan www (eller annan subdomän) respektive med www (t ex www.mindoman.se).

Byte av värde i befintlig DNS-post

För att byta ut en befintlig A-pekare till en annan IP-adress, är det enklast att klicka på IP-adressen och rediga och spara. Samma sak gäller om du ska byta ut en befintlig CNAME-pekare till annat värdnamn.

Byte av typ av pekare

Ska du i stället byta en pekare från A till CNAME eller tvärtom, radera då först pekaren (röd knapp Ta bort till höger om pekarens värde).

Klicka sedan blå knapp Lägg till record till höger om subdomänens namn. Följande riktlinjer gäller:

  • Typ. Här väljer du vilken typ av adress du vill peka mot. Om du vill peka mot en IP-adress (sifferserie) ska typen vara A. Om du ska peka mot ett annat värdnamn (domännamn), välj CNAME. Observera att du inte kan ställa in ett CNAME för din huvuddomän (till exempel mindoman.se) utan endast för subdomäner (t ex subdoman.mindoman.se). Detta på grund av hur reglerna för DNS-inställningar är specifierade.
  • TTL. Här skriver du normalt 3600, eller om du har flera pekningar på subdomänen, samma TTL som övriga.
  • Data. Här anger du den adress som ditt domännamn ska peka emot. Detta kan vara en IP-adress om du har valt typen A eller ett värdnamn om du har valt typen CNAME.

Klart!

Därefter är det bara att vänta på att pekningarna slår igenom! Detta kan ta minuter eller några timmar, beroende vilket TTL-värde (dvs antal sekunder) som du har haft inställt på domänen eller subdomänen ifråga.

En nödvändig förutsättning är också att våra namnservrar används för domänen.

För detaljer kring ompekning till våra namnservrar, se Byt namnservrar.

Was this article helpful?

Related Articles