1. Home
  2. Webbhotell
  3. Var står era servrar?

Var står era servrar?

Våra servrar i Sverige står i vår serverhall i Västerås. Denna serverhall är särskilt anpassad för oss, och har flera separata internetanslutningar, ordentliga strömbackuper (dubbla nätmatningar, UPS:er och dieselbackup), kyla, larm och övervakning dygnet runt. Datahallarnas mekaniska skydd följer Skyddsklass 3. Datahallarnas larm har Larmklass 3.

Följande tjänster lagras i Sverige:
Webbhotell Unix/Autobahn
Loopia Boost
WordPress/WooCommerce
E-post
MySQL/MariaDB-databaser
Loopia Kundzon
Loopias kunddatabas

Följande tjänster lagras inom EU:
Microsoft 365
Loopia SEO (DE)
Webbhotell Windows (CZ)
MS SQL-databaser (CZ)
VPS (SK)
Loopia Sitebuilder (CZ)

Vi har även anycast-noder för DNS på ett flertal platser runtom i världen för säkrare och snabbare DNS-hantering.

Was this article helpful?

Related Articles