Skapa en e-postadress

Nedan följer lite information angående hur du skapar e-postadresser.

Om du redan har ett e-postkonto och vill lägga in det i ditt e-postprogram, klicka här!

Skapa ett e-postkonto

Du skapar e-postkonton i Loopia Kundzon genom att under Vad vill du göra? klicka på Skapa en e-postadress.


startsida-responsiv.PNG

På nästa sida får du två val, Skapa e-postadress eller Skapa en e-postadress som skickar vidare till t ex din Gmail eller Hotmail. I valet Skapa e-postadress så skapas ett konto med lagring på våra servrar och om tanken att du vill lägga upp ditt konto i ett program eller en telefon så väljer du detta valet. I valet Skapa en e-postadress som skickar vidare till t ex din Gmail eller Hotmail så sparas inga meddelanden på våra server utan skickas enbart till den adress som du väljer som mottagare.


skapa-epost-responsiv.PNG

I denna guide så fokuserar vi på att skapa en adress med lagring. Om du önskar en guide för vidarebefordringar så tittar du här.

För att komma vidare klickar du på Skapa en e-postadress och på nästa sida så visas en rullgardinsmeny med dina valbara domännamn, du väljer här det domännamn du önskar installera din e-post för.


adress-lagring-responsiv.PNG

Under Ange önskad e-postadress skriver du det ord som du önskar att e-postadressen skall vara, formuläret fyller i resten.

Ange sedan ett lösenord och tryck på Verkställ. Tänk också på att använda ett lösenord som är minst sex tecken långt och som inte innehåller specialtecken (!”#¤%&/?= eller åäö).

Om allt har lyckats så möts du av ett Grattis! Din nya e-postadress är skapad.


grattis-epost-responsiv.PNG

Om du framöver vill ställa in Autosvar, Vidarebefordran, Antivirus eller Antispam så går du till förstasidan och klickar på din e-postadress i listan E-postadresser.

Was this article helpful?

Related Articles