1. Home
  2. E-post
  3. Vidarebefordra e-post (alias)
  1. Home
  2. Loopia Kundzon
  3. Vidarebefordra e-post (alias)

Vidarebefordra e-post (alias)

Om du endast har ett LoopiaDNS-konto hos oss så får du möjligheten att vidarebefordra inkommande meddelanden till en befintlig e-postadress, exempelvis din Gmail, Hotmail eller adress som du har genom din internetleverantör. Notera: Vill du skicka meddelanden från din adress så krävs en e-posttjänst eller ett webbhotellabonnemang.

Börja med att logga in i din kundzon och klicka sedan på Skapa en e-postadress under menyn ”Vad vill du göra?”.


Endast alternativet att vidarebefordra din e-post finns aktivt i ett LoopiaDNS-konto och du klickar därför på Skapa ett e-postalias för att vidarebefordra mail till t ex din Gmail eller Hotmail.

På denna nya sida får du överst välja vilken domän som avses, i vårt fall ”mindoman.nu”. Under Ange önskad e-postadress skriver du in namnet på adressen, allt efter @ i adressen fyller vi i automatiskt.
I rutan för Skicka vidare till: anger du den adress som du önskar att mottagna meddelanden skall skickas vidare till. Vi presenterar också hur din adress kommer att se ut under denna ruta för att du skall kunna ändra om något ser felaktigt ut.


För att skapa adressen så klickar du på Verkställ och efter detta möts du av en bekräftelse på att din adress är skapad.

Notera att det kan ta någon timme innan adressen fungerar som tänkt.

Was this article helpful?

Related Articles