När får jag min domänfaktura?

Domännamnsförnyelser faktureras månadsvis.

Till exempel:

  • Domännamn som förnyas mellan 20XX-10-20 och 20XX-11-19 faktureras 20XX-09-01.
  • Domännamn som förnyas mellan 20XX-11-20 och 20XX-12-19 faktureras 20XX-10-01.

Du kommer alltså få en samlingsfaktura för alla domännamn som löper ut varje månad.

Was this article helpful?

Related Articles