När får jag min domänfaktura?

Domännamnsförnyelser faktureras månadsvis.

Till exempel:

  • Domännamn som förnyas mellan 20XX-10-20 och 20XX-11-19 faktureras 20XX-09-01.
  • Domännamn som förnyas mellan 20XX-11-20 och 20XX-12-19 faktureras 20XX-10-01.

Du kommer alltså få en samlingsfaktura för alla domännamn som löper ut varje månad.
I din Loopia Kundzon kan du se aktuella förfallodatum för dina domän.


Okänd betyder att domänens förnyelse ej hanteras av oss. Du kan på sidan https://whois.loopia.se se aktuell registrar (Domänombudet som ansvarar för domänens förnyelse) Det kan också betyda att domänen ej är registrerad.

Om datumet är rödmarkerat betyder det att domännamnets förnyelse är uppsagd och att du ej kommer få en förnyelsefaktura på domänen. Om du ändrat dig och vill förnya domänen bör du då omgående klicka på domänen i din Loopia Kundzon och där välja att aktivera domänen igen.

Was this article helpful?

Related Articles