1. Home
  2. Loopia Sitebuilder (Äldre versioner)
  3. Sitebuilder: Hur fungerar Designer-verktyget?

Sitebuilder: Hur fungerar Designer-verktyget?

Denna guide gäller Sitebuilders installerade före 2020-06-23


Verktyget ”Designer” hjälper dig att anpassa temat efter dina önskemål när det kommer till färger, typsnitt och storlekar av paragrafer, rubriken osv.
Ändringarna som du genomför här sker för hela sidan. Det innebär att samtliga anpassningar som du genomför här kommer synas på samtliga undersidor per automatik.

Du hittar verktyget genom att gå in under fliken ”Sida” och sedan välja ”Designer”. Inställningarna är uppdelad i flertalet sektioner:

Förinställningar
Färger
Teckensnitt
Layout
Alternativ
Knappar

Obs! Vissa funktioner kan saknas beroende på vilken mall som valts. För flest alternativ rekommenderas mallarna ”Super Flat” och ”Skyline”.

Förinställningar

Här kan du anpassa sidans generella utseende genom att välja mellan olika förbereda färgscheman, samt typsnitt.

Färger

Att på egen hand ändra färgerna på sidan ger din sida ett mer unikt utseende gentemot besökarna. Förklaringarna för varje inställning hittar du här:

Bakgrundsbild
Ändrar bakgrundsbilden. Valet att endast ange en färg finns även.

Bannerbild
Denna inställning ändrar bilden som agerar bakgrund åt hemsidans rubrik. Det är även möjligt att välja en färg istället.

Logotyp
Här kan du välja den logga som du önskar ha på sidan.

Bakgrund för navigering
Ändrar menyns bakgrund.

Navigering (vald)
Bestämmer utseendet på det menyval som besökaren redan är inne i när den kollar på menyn, t.ex. länken ”Kontakta Oss” i navigeringsmenyn.

Navigering (Hovring)
Bestämmer utseendet för hur ett menyval ska bete sig när man för muspekaren över den. Här kan man till exempel se till så den får en tjockare stil, byter färg eller dylikt.

Huvudrubrik
Bestämmer utseendet på hemsidans huvudrubrik

Webbplatsens Slogan 
Utseendet för sidans slogan, som oftast syns direkt under huvudrubriken.

Bakgrund för innehållet
Bestämmer utseendet för innehållets bakgrund, dvs den del av hemsidan dit du drar dina widgets så som bilder, texter och annat innehåll.

Rubrik nivå 2, 3, 4, 5, 6
Bestämmer utseendet för de olika rubrikstorlekarna.

Stycketext
Styr utseendet på hemsidans brödtext.

Blockcitatstext
Ändrar utseendet på texten i citatrutor.

Blockcitatsbakgrund
Ändrar utseendet på blockcitatens bakgrund

Länkar
Ändrar utseendet på länkar.

Länkar (Hovring)
Bestämmer utseendet på länkar när en muspekar förs över den.

Länkar (Besökta)
Bestämmer utseendet på länkar som man redan klickat på.

Sidfot
I sidfoten syns kontaktinformationen och adressuppgifterna som man angav i början av installationen. Med denna inställning kan man ändra färgen för den texten.

Sidfotens bakgrundsfärg
Justerar sidfotens bakgrundsfärg

Typsnitt

Har kan ändra typsnittet på varje enskilda element på sidan, samma som med hjälp av inställningarna under ”Färger” som beskrivs ovan kan justera färgerna för. Dessa inställningar kan man ändra på enligt sina önskemål:

Teckensnittsfamilj
Här kan du ändra det huvudsakliga teckensnittet. De som går att välja här är från Google Fonts, vilket innebär att de är fria att användas av alla och är standard i samtliga moderna webbläsare.

Typsnittsvariant
Bestämmer textens tjocklek. Här kan du t.ex. göra så texten blir i fetstil.

Teckensnittsstorlek
Bestämmer storleken på teckensnittet.

Textdekoration
Här kan man lägga till dekoration på texten, t.ex. att den ska vara understruken.

Teckenavstånd
Justerar avståndet mellan tecknen.

Linjehöjd
Justerar avståndet mellan rader

Textförändring
Ger dig möjlighet att ändra så hela texten är ”standard” (stor bokstav i början och sedan gemener) endast versaler, gemener, eller att varje ord i en mening ska börja med en stor bokstav.

Textjustering
Här man justera om man vill att texten ska justeras åt vänster, höger eller centreras.

Layout

Denna del låter dig justera det vertikala och horisontala avståndet för de olika elementen på sidan.

Utrymme Omkring Huvudtexten
Justerar utrymmet runt sidans innehåll. Valet ”Inget” reducerar avståndet till noll.

Sidjustering
Bestämmer innehållets position på sidan.

Navigeringsposition
Bestämmer menyns position i sidans sidhuvud. Valen som finns här är ”Överst” och ”Nederst”.

Avstånd för navigering
Justerar avståndet mellan de olika menyvalen.

Utrymme omkring navigering
Här justerar man avståndet över, under och på sidorna av menyn.

Bannerns bredd
Bestämmer sidhuvudets bredd på sidan.

Utrymme Omkring Bannern
Justerar avståndet runt den text eller bild som du har i sidhuvudet.

Utrymme runt webbplatsens slogan
Justerar avståndet kring den slogan som finns i sidhuvudet.

Avstånd för webbplatsens slogan
Justerar utrymmet mellan orden i webbplatsens slogan i sidhuvudet.

Innehållets bredd
Ändrar bredden för innehållets del av sidan, vilket är den del där du lägger till ditt innehåll så som texter och bilder.

Utrymme Omkring Innehållet
Styr innehållets avstånd gentemot sidorna av skärmen, samt sidfoten och sidhuvudet.

Sidjustering
Styr hemsidans placering på skärmen. Här finns valen överst, mitten och nederst.

Was this article helpful?

Related Articles