Loopia Boost – WordPress

Boostplattformen är optimerad att fungera bra med WordPress. Din WordPress sida ska fungera automatiskt efter en flytt till plattformen, men i vissa fall kan vissa inställningar behöva ändras beroende på hur sidan är uppbyggd.

Information om hur WordPress fungerar med de olika cachelösningarna på plattformen hittar du här:

Nedan listas några vanliga problem eventuella lösningar. Skulle du upptäcka något som inte listas här kan du maila support@loopia.se och berätta.

WordPress multisite med underkataloger

Om du kör ett WordPress-nätverk och använder underkataloger som struktur behöver en inställning göras för att sidan ska fungera korrekt. Detta kan idag endast göras av supporten, men kommer i framtiden kunna göras direkt i kundzonen.

Wordfence

För att aktivera brandväggen i Wordfence behöver inställningen “auto_prepend_file” ändras till “wordfence-waf.php”. Detta kan idag endast göras av supporten, men kommer i framtiden kunna göras direkt i kundzonen.

WPML

I WPML-versioner innan än 3.7.0 satt tillägget nya cookies vid varje sidförfrågan vilket gjorde att sidcachen aldrig var aktiv. För att lösa detta behöver du uppdatera till version 3.7.0 eller senare.

Was this article helpful?

Related Articles