1. Home
  2. Wordpress
  3. Skicka e-post via WordPress

Skicka e-post via WordPress

I takt med att antalet spam-meddelanden ökar på internet så stramar alla e-postleverantörer åt sina spamfilter mer och mer. Detta medför att risken att ens meddelande skickat direkt och icke autentiserat från en webbsida löper stor risk att sorteras direkt till mottagarens spamkorg.wordpress-logo

En enkelt sätt att öka “äktheten” sina WordPress-utskick är att ändra så att WordPress-installationen istället för att skicka meddelanden via webbservern direkt skickar dessa via våra SMTP-servrar (E-postservrar för utgående e-post).

I det här exemplet så möjliggör vi detta genom WordPress-tillägget Post SMTP Mailer. Detta tillägg justerar i koden för wp_mail()-funktionen så att den använder SMTP istället för mail() som är webbserverns variant att skicka e-post. Ni hittar tillägget i er WordPress genom att söka på Post SMTP Mailer under menyvalet “Tillägg–>Lägg till nytt”

Om du har eposten hos Loopia:

Med detta tilägg så får man också en konfigurationssida. Här anger man en giltig e-postadress med tillhörande lösenord. Denna adress kommer då att vara avsändaradressen som verifieras mot vår SMTP-server. Förslagvis skapar man  en unik e-postadress för just detta ändamål tex wordpress@dindomän.se (där dindomän.se byts ut mot ditt domännamn).

Tillägget får ett eget menyval i WP-admin och här kan du nu ställa in det.

Börja med att ange vilken epostadress som ska vara avsändare och vilket namn denna avsändare ska ha i mottagarens inkorg.

I nästa steg fyller du Loopias e-postserver

I steget efter kommer tillägget att hitta de rekommenderade inställningarna automatiskt och dessa ska du ej ändra.

Nu anger du sedan den epostadress/lösenord som ska utföra dessa utskick. Dessa måste anges och vara en giltig adress för att utskicken från din sida ska kunna gå iväg.

Sista inställningen är om du som sidadministratör vill ha notifieringar om meddelanden ej kan levereras. Som standard kommer dessa via epost till administratörens epostadress. Här kan du bara spara och gå vidare.

Nu är allt ifyllt och klart och du kan nu göra ett testutskick för att se om det fungerar.

Om du har e-posten i Microsoft 365:

Med detta tilägg så får man också en konfigurationssida. Här anger man en giltig e-postadress med tillhörande lösenord. Denna adress kommer då att vara avsändaradressen som verifieras mot vår SMTP-server.

SMTP host är Microsofts SMTP-servrar som nås på adressen pod51011.outlook.com och port 587.

Ni ska här också använda TLS som kryptering.

Spara ändringarna och testa sedan att skicka ett testmail från samma konfigurationsfönster.

Fungerar allt så kommer du nu att kunna skicka lite säkrare meddelanden via din WordPress.

Denna guide skapades via WordPress 5.0.3 och version 1.9.6 av Post SMTP Mailer.

Was this article helpful?

Related Articles