1. Home
  2. E-post
  3. Webbmail byta till gamla layouten

Webbmail byta till gamla layouten

Du kan i webbmailen skifta mellan det modernare fullt mobilanpassade temat och det tidigare temat. Det är ingen funktionsskillnad mellan dessa teman mer än att det mobilanpassade fungerar i fler enheter.

Logga in i din webbmail > klicka på inställningar > klicka på
användargränssnitt > klicka på Loopia Old (larry) och välj sedan att
spara.

Då får du tillbaka det gamla utseendet.

Was this article helpful?

Related Articles