1. Home
  2. Wordpress
  3. Kritiskt fel i WordPress eller HTTP ERROR 500

Kritiskt fel i WordPress eller HTTP ERROR 500

Obs: Om du får Internal Server Error på din sida, se då denna guide

Om din WordPress-sida helt plötsligt bara blir vit, får ett kritiskt fel eller du får upp ett 500-felmeddelande kan det vara bra att aktivera visning av felmeddelanden på sidan.

Detta gör man i filen wp-config.php

I den finns en rad som innehåller:

define('WP_DEBUG', false);

Denna ska ändras till:

define('WP_DEBUG', true);

Finns inte någon rad med WP_DEBUG behöver den läggas till i wp-config.php

För att komma åt och ändra i filen behöver man logga in via FTP till sitt Loopia-konto.

Se här hur man ansluter via FTP

Ändra raden i filen och ladda sedan upp filen på nytt.

Du kommer nu troligen att få upp ett felmeddelande på skärmen som kan härledas till ett tillägg (plugin) eller tema. Du kan då via FTP uppdatera detta plugin (sök upp det på wordpress.org ladda hem, packa upp och sedan byter du ut filerna i din FTP under katalogen wp-content/plugins/)

Se även denna guide

Testa sedan om sidan fungerar igen. Om inte så radera tilläggets filer helt från din FTP.

När du är klar ändrar du tillbaka enligt:

define('WP_DEBUG', false);
Was this article helpful?

Related Articles