1. Home
  2. Webbhotell
  3. Internal server error i WordPress
  1. Home
  2. Wordpress
  3. Internal server error i WordPress
  1. Home
  2. Utveckling/Teknik
  3. Internal server error i WordPress

Internal server error i WordPress

Får du upp felmeddelandet ”Internal Server error” på din sida har du troligen någon komponent på sidan som stör dess laddning på webbservern.

Hur uppstår felet?

En vanlig orsak till att felet dyker upp är pga att sidan flyttats från Apache 2.2 till vår UNIX-plattform med Apache 2.4.
Loopia slutade erbjuda Apache 2.2 i samband med att det nådde End of Life under sommaren 2017.

Vad orsakar felet och hur löser man det?

Det absolut vanligaste orsaken är att man har några rader i sin .htaccess-fil som ej är kompatibla med Apache 2.4. Orsaken är då oftast att man har ett tillägg som till exempel All in One WP Security and Firewall eller W3 Total Cache som har lagt till rader i .htaccess-filen av olika orsaker (Till exempel för säkra eller snabba upp sidan)

Den snabbaste lösningen är att via FTP logga in och redigera filen .htaccess.

Antingen tar man bort alla rader i filen förutom dessa:

# BEGIN WordPress
<IfModule mod_rewrite.c>
RewriteEngine On
RewriteBase /
RewriteRule ^index\.php$ - [L]
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d
RewriteRule . /index.php [L]
</IfModule>

# END WordPress

Spara och ladda upp filen igen.

Avancerade förslag på lösningar:

Vill man behålla övriga rader i .htaccess men ändå lösa detta har vi några tips:

Tillägget All in One WP-security and Firewall har en inbyggd brandvägg som heter 5G och/eller 6G Firewall.
Denna lägger till rader i .htaccess som dessvärre ej stöds av Apache 2.4.

Ändra då enligt följande:

# SetEnvIfNoCase User-Agent ^$ keep_out
SetEnvIfNoCase User-Agent (binlar|casper|cmsworldmap|comodo|diavol|dotbot|feedfinder|flicky|ia_archiver|jakarta|kmccrew|nutch|planetwork|purebot|pycurl|skygrid|sucker|turnit|vikspider|zmeu) keep_out

Require all granted
Require not env keep_out
Order Allow,Deny
Allow from all
Deny from env=keep_out


Ska ändras till

# 5G:[USER AGENTS]


SetEnvIfNoCase User-Agent ([a-z0-9]{2000,}) bad_bot
SetEnvIfNoCase User-Agent (archive.org|binlar|casper|checkpriv|choppy|clshttp|cmsworld|diavol|dotbot|extract|feedfinder|flicky|g00g1e|harvest|heritrix|httrack|kmccrew|loader|miner|nikto|nutch|planetwork|postrank|purebot|pycurl|python|seekerspider|siclab|skygrid|sqlmap|sucker|turnit|vikspider|winhttp|xxxyy|youda|zmeu|zune) bad_bot

# Apache < 2.3

Order Allow,Deny
Allow from all
Deny from env=bad_bot


# Apache >= 2.3


Require all Granted
Require not env bad_bot

Spara och ladda upp filen.

Om din sida har W3 Total Cache:

Öppna din .htaccess-fil enligt ovan och radera alla rader som är tillagda av W3.
Om sidan åter går att logga in på, logga in i administrationspanelen och avinstallera W3. Installera sedan om det och aktivera åter de inställningar du önskar.
Tillägget ska nu känna av din serverversion och lägga in korrekta rader i din .htaccess.

Om din sida har WP Fastest Cache och får felet.

Troligen beror det på att du har aktiverat Gzip.  Se då denna guide för lösning.

Was this article helpful?

Related Articles