1. Home
  2. Domäner/DNS
  3. Verifiera domän via DNS

Verifiera domän via DNS

För att t ex aktivera en extern tjänst kan man ibland behöva verifiera sin domän.

I denna guiden tar vi upp hur man gör detta via en DNS-post som man erhållit av den tjänst man vill aktivera t ex Microsoft 365 eller Google Workspace eller Search Console.

I det här exemplet tar vi upp hur man verifierar sin domän i Google Search Console. Google vill här att man lägger upp ett TXT-record under subdomänen @. Andra leverantörer kan kräva att man skapar en unik subdomän för detta. Välj då att skapa denna subdomän och lägga till TXT-värdet under denna istället för @.

Öppna din Loopia Kundzon och klicka sedan på den domän du vill verifiera. Klicka sedan på knappen DNS-editor och gör följande:

Under subdomänen @ väljer du ”Lägg till record” och ange sedan att du vill skapa ett record av typen TXT. Här är det sedan viktigt att du har ”-tecken före och efter ditt TXT-värde.
Om fältet för TTL inte redan är ifyllt kan du här använda standardvärdet 3600.

Välj lägg till och efter någon timme kommer din domän att kunna verifieras av den externa tjänsten.

Was this article helpful?

Related Articles