1. Home
  2. VPS
  3. Ta bort VPS

Ta bort VPS

Vill du avsluta din VPS-tjänst, följ då denna guide:

Viktigt: Om du har en obetald faktura för din VPS-tjänst så behöver du kontakta vår ekonomiavdelning på ekonomi@loopia.se för att vi ska kunna ta bort din faktura så att du sedan kan ta bort din VPS genom kundzonen.

Logga in i din kundzon och klicka på ”LoopiaVPS” som du finner under ”Tjänster”.

Om din VPS har statusen ”Kör” behöver du först stänga av den genom att klicka på knappen ”Stäng av” och sedan på ”Ja” när du får frågan om du ”Är det säkert att du vill stänga av…”

Ladda om sidan och klicka åter igen på ”LoopiaVPS” under ”Tjänster” nu kommer du se att knappen ”Ta Bort” är aktiv och du kan nu klicka för att ta bort VPS-tjänsten.

Viktigt: Om du har en obetald faktura för din VPS-tjänst så behöver du kontakta vår ekonomiavdelning på ekonomi@loopia.se för att vi ska kunna ta bort din faktura så att du sedan kan ta bort din VPS genom kundzonen.

Was this article helpful?

Related Articles