1. Home
  2. VPS
  3. Säkra upp din SSH-klient med Sudo

Säkra upp din SSH-klient med Sudo

SSH används för att ansluta till servern och ge den kommandon, och är det mest kritiska att skydda mot intrång hos en Internet-ansluten server.

Över 98% av alla intrångsförsök via SSH sker med användarnamnet root, därför skapar vi i nedanstående guide ett nytt konto med administrativa rättigheter och stänger av möjligheten att logga in som root via SSH. Observera att det är viktigt att det sker i rätt ordning, annars kan du råka låsa ut dig helt.

Observera att vi använder oss av Ubuntu i våra exempel vilket innebär att instruktionerna kanske inte stämmer fullt ut ifall du använder en annan distro.

Installera Sudo

Försäkra dig om att du har programmet sudo installerat genom att ange följande kommando:

apt-get install sudo

Om programmet redan är installerat så försöker det uppdateras. Ifall senaste versionen redan är installerad så sker inget särskilt.

Försäkra dig om att sudo fungerar korrekt

För att testa ifall sudo fungerar korrekt så kan du köra till exempel följande kommandon, ett i taget:

apt-get update
sudo apt-get update
Was this article helpful?

Related Articles