1. Home
  2. VPS
  3. Installera/uppdatera program på LoopiaVPS

Installera/uppdatera program på LoopiaVPS

För att installera program till din LoopiaVPS anger du ett antal kommandon, som anges i nedanstående guide. Av säkerhetsskäl är det viktigt att du håller programmen uppdaterade till den senaste versionen.

Hur installerar jag program?

Låt oss säga att du vill installera programmet curl. Du anger då följande kommando för Debian och Ubuntu:

apt-get install curl

Hur uppdaterar jag program?

Debian och Ubuntu uppdaterar du samtliga program med följande kommandon:

apt-get update
apt-get upgrade
Was this article helpful?

Related Articles