Installera/uppdatera program på LoopiaVPS

För att installera program till din LoopiaVPS anger du ett antal kommandon, som anges i nedanstående guide. Av säkerhetsskäl är det viktigt att du håller programmen uppdaterade till den senaste versionen.

Hur installerar jag program?

Låt oss säga att du vill installera programmet curl. Du anger då följande kommando för Debian och Ubuntu:

apt-get install curl

Följande kommando för CentOS och Fedora:

yum install curl

Och följande på OpenSUSE:

zypper install curl

Hur uppdaterar jag program?

Debian och Ubuntu uppdaterar du samtliga program med följande kommandon:

apt-get update
apt-get upgrade

CentOS och Fedora anger du följande:

yum update

Och på OpenSUSE anger du följande:

zypper refresh
zypper update
Was this article helpful?

Related Articles