Sitebuilder: Hur skapar man en ny sida?

När man installerar Loopia Sitebuilder och valt en mall så skapas endast startsidan, även kallas index, per automatik. Önskar man skapa fler sidor så gör man det på följande sätt:

  1. Gå in under ”Sida” som pil 1 visar. Du ska då kunna se ett plus-tecken (pil 2) som du klickar på för att skapa en ny sida.
    ss+(2015-11-05+at+02.20.38)

     

  2. Du kommer då få fylla i sidnamn och sidrubrik för den nya sidan. Sidnamn är det namn som den nya sidan kommer få i navigeringsmenyn där den läggs till per automatik.

Tips: På samma panel som plus-knappen finns (se bild under steg #1) finns även valet att redigera sidnamn (pennan), ladda om sidan (cirkelformade pilen) samt ta bort (soptunnan). Ändringen sker för den sida som är vald i rullistan till vänster om plus-knappen.

Was this article helpful?

Related Articles