1. Home
  2. Loopia Sitebuilder (Äldre versioner)
  3. Sitebuilder: Hur skapar man en ny sida?

Sitebuilder: Hur skapar man en ny sida?

Denna guide gäller Sitebuilders installerade före 2020-06-23


När man installerar Loopia Sitebuilder och valt en mall så skapas endast startsidan, även kallas index, per automatik. Önskar man skapa fler sidor så gör man det på följande sätt:

  1. Gå in under ”Sida” som pil 1 visar. Du ska då kunna se ett plus-tecken (pil 2) som du klickar på för att skapa en ny sida.
    ss+(2015-11-05+at+02.20.38)
  2. Du kommer då få fylla i sidnamn och sidrubrik för den nya sidan. Sidnamn är det namn som den nya sidan kommer få i navigeringsmenyn där den läggs till per automatik.

Tips: På samma panel som plus-knappen finns (se bild under steg #1) finns även valet att redigera sidnamn (pennan), ladda om sidan (cirkelformade pilen) samt ta bort (soptunnan). Ändringen sker för den sida som är vald i rullistan till vänster om plus-knappen.

Was this article helpful?

Related Articles