1. Home
 2. Domäner/DNS
 3. Regler för registrering av domäner

Regler för registrering av domäner

Följande utformningsregler för domännamn gäller för att registrera de olika domännamnen som du kan registrera via oss. För prisuppgifter se:

.SE

 • Tillåtna tecken är a-z, å, ä, ö, ü, é, æ, ø, 0-9, ”-”
 • Kan inte börja eller sluta med ”-”
 • Två tecken följt av ”–” är inte tillåtet, förutom för ACE-kodade IDN-domäner (domännamn med svenska tecken).
 • Minst två tecken och max 63 tecken (ej inräknat .se)
 • Ett antal domännamn är blockerade för registrering enligt bland annat denna list hos .SE.

.EU

 • Regler
 • Ett antal domännamn är blockerade och för mer information kan man kontrollera www.eurid.eu
 • Tillåtna tecken är a-z, å, ä, ö, ü, é, 0-9, ”-”
 • Kan inte börja eller sluta med ”-”
 • Två tecken följt av ”–” är inte tillåtet, förutom för ACE-kodade IDN-domäner (domännamn med svenska tecken).
 • Minst 2 tecken och max 63 tecken (ej inräknat .eu)

.NU

 • Regler
 • Tillåtna tecken är a-z, å, ä, ö, ü, é, 0-9, ”-”
 • Kan inte börja eller sluta med ”-”
 • Kan inte enbart innehålla siffror och/eller ”-”
 • Två tecken följt av ”–” är inte tillåtet, förutom för ACE-kodade IDN-domäner (domännamn med svenska tecken).
 • Minst tre tecken och max 63 tecken(ej inräknat .nu)

.COM

 • Regler
 • Ett antal domännamn är blockerade och för mer information kan man kontrollera ovanstående informationsida.
 • Tillåtna tecken är a-z, å, ä, ö, ü, é, 0-9, ”-”
 • Kan inte börja eller sluta med ”-”
 • Två tecken följt av ”–” är inte tillåtet, förutom för ACE-kodade IDN-domäner (domännamn med svenska tecken).
 • Minst tre tecken och max 63 tecken (ej inräknat .com)

.NO

 • Regler
 • Endast privatpersoner eller företag skrivna i Norge kan registrera.
 • Privatpersoner behöver en PID som kan beställas här https://pid.norid.no/personid/lookup
 • En privatperson kan max äga 5 domännamn och ett företag max 100
 • Ett antal domännamn är blockerade och för mer information kan man kontrollera ovanstående informationsida.
 • Tillåtna tecken är a-z, å, ä, ö, ü, é, 0-9, ”-”, æ, ø
 • Kan inte börja eller sluta med ”-”
 • Två tecken följt av ”–” är inte tillåtet, förutom för ACE-kodade IDN-domäner (domännamn med norska tecken).
 • Minst två tecken och max 63 tecken (ej inräknat .no)

.NET

 • Regler
 • Ett antal domännamn är blockerade och för mer information kan man kontrollera ovanstående informationsida.
 • Tillåtna tecken är a-z, å, ä, ö, ü, é, 0-9, ”-”
 • Kan inte börja eller sluta med ”-”
 • Två tecken följt av ”–” är inte tillåtet, förutom för ACE-kodade IDN-domäner (domännamn med svenska tecken).
 • Minst tre tecken och max 63 tecken (ej inräknat .net)

.ORG, .BIZ, .INFO

 • Regler
 • Ett antal domännamn är blockerade och för mer information kan man kontrollera ovanstående informationsida.
 • Tillåtna tecken är a-z, å, ä, ö, ü, é, 0-9, ”-”
 • Kan inte börja eller sluta med ”-”
 • Två tecken följt av ”–” är inte tillåtet, förutom för ACE-kodade IDN-domäner (domännamn med svenska tecken).
 • Minst tre tecken och max 63 tecken (ej inräknat .org, .biz eller .info)

.CC

 • Tillåtna tecken är a-z, 0-9, ”-”
 • Kan inte börja eller sluta med ”-”
 • Två tecken följt av ”–” är inte tillåtet.
 • Minst tre tecken och max 63 tecken (ej inräknat .cc)

.MOBI

 • Tillåtna tecken är a-z, 0-9, ”-”
 • Kan inte börja eller sluta med ”-”
 • Två tecken följt av ”–” är inte tillåtet.
 • Minst tre tecken och max 63 tecken (ej inräknat .mobi)

.TV

 • Tillåtna tecken är a-z, å, ä, ö, ü, é, 0-9, ”-”
 • Kan inte börja eller sluta med ”-”
 • Två tecken följt av ”–” är inte tillåtet, förutom för ACE-kodade IDN-domäner (domännamn med svenska tecken).
 • Minst tre tecken och max 63 tecken (ej inräknat .tv)

.NAME

 • Tillåtna tecken är a-z, 0-9, ”-”
 • Kan inte börja eller sluta med ”-”
 • Två tecken följt av ”–” är inte tillåtet.
 • Minst tre tecken och max 63 tecken (ej inräknat .name)

.ME

 • Tillåtna tecken är a-z, 0-9, ”-”
 • Kan inte börja eller sluta med ”-”
 • Två tecken följt av ”–” är inte tillåtet.
 • Minst tre tecken och max 63 tecken (ej inräknat .me)

.DK

 • Tillåtna tecken är a-z, å, ä, ö, ü, é, æ, ø, 0-9, ”-”
 • Kan inte börja eller sluta med ”-”
 • Två tecken följt av ”–” är inte tillåtet, förutom för ACE-kodade IDN-domäner (domännamn med svenska tecken).
 • Minst två tecken och max 63 tecken (ej inräknat .dk)

.BE

 • Tillåtna tecken är a-z, 0-9, ”-”
 • Kan inte börja eller sluta med ”-”
 • Två tecken följt av ”–” är inte tillåtet.
 • Minst tre tecken och max 63 tecken (ej inräknat .be)

.AT

 • Tillåtna tecken är a-z, å, ä, ö, ü, é, æ, ø, 0-9, ”-”
 • Kan inte börja eller sluta med ”-”
 • Två tecken följt av ”–” är inte tillåtet.
 • Minst tre tecken och max 63 tecken (ej inräknat .at)

.PL

 • Tillåtna tecken är a-z, å, ä, ö, ü, é, 0-9, ”-”
 • Kan inte börja eller sluta med ”-”
 • Två tecken följt av ”–” är inte tillåtet, förutom för ACE-kodade IDN-domäner (domännamn med svenska tecken).
 • Minst tre tecken och max 63 tecken (ej inräknat .pl)

.CO.UK och .ORG.UK

 • Regler
 • Ett antal domännamn är blockerade och för mer information kan man kontrollera ovanstående informationsida.
 • Tillåtna tecken är a-z, 0-9, ”-”
 • Kan inte börja eller sluta med ”-”
 • Två tecken följt av ”–” är inte tillåtet.
 • Domännamn med bara två tecken måste innehålla minst en siffra.
 • Minst två tecken (med ovanstående regel) och max 64 tecken inräknat .co.uk eller .org.uk
 • Detta kommer enligt Nominet ändras framöver så att det är max 63 tecken utan att .co.uk och .org.uk räknas med.

.GURU

 • Tillåtna tecken i ett .GURU domännamn är
 • bokstäverna a–z
 • siffrorna 0-9
 • bindestreck  –
 • Tillåtna nationella tecken är
 • à, á, â, æ, ç, è, é, ê, ë, í, î, ï, ñ, ó, ô, ù, ú, û, ü, ÿ, œ
 • Ett domännamn får inte börja eller sluta med ett bindestreck-minus. Tredje och fjärde tecknet får inte båda vara bindestreck-minus.
 • Ett undantag är domännamnets ACE-format som innehåller de nationella tecknen ovan. Där får både tredje och fjärde tecknet vara bindestreck-minus.

.SITE

 • Tillåtna tecken är a-z, å, ä, ö, ü, é, 0-9, ”-”
 • Kan inte börja eller sluta med ”-”
 • Två tecken följt av ”–” är inte tillåtet, förutom för ACE-kodade IDN-domäner (domännamn med svenska tecken).
 • Minst tre tecken och max 63 tecken (ej inräknat .com)
Was this article helpful?

Related Articles