Regler för registrering av domäner

Följande utformningsregler för domännamn gäller för att registrera de olika domännamnen som du kan registrera via oss. För prisuppgifter se:

.SE

 • Tillåtna tecken är a-z, å, ä, ö, ü, é, æ, ø, 0-9, ”-”
 • Kan inte börja eller sluta med ”-”
 • Två tecken följt av ”–” är inte tillåtet, förutom för ACE-kodade IDN-domäner (domännamn med svenska tecken).
 • Minst två tecken och max 63 tecken (ej inräknat .se)
 • Ett antal domännamn är blockerade för registrering enligt bland annat denna list hos .SE.

.EU

 • Regler
 • Ett antal domännamn är blockerade och för mer information kan man kontrollera www.eurid.eu
 • Tillåtna tecken är a-z, å, ä, ö, ü, é, 0-9, ”-”
 • Kan inte börja eller sluta med ”-”
 • Två tecken följt av ”–” är inte tillåtet, förutom för ACE-kodade IDN-domäner (domännamn med svenska tecken).
 • Minst 2 tecken och max 63 tecken (ej inräknat .eu)

.NU

 • Regler
 • Tillåtna tecken är a-z, å, ä, ö, ü, é, 0-9, ”-”
 • Kan inte börja eller sluta med ”-”
 • Kan inte enbart innehålla siffror och/eller ”-”
 • Två tecken följt av ”–” är inte tillåtet, förutom för ACE-kodade IDN-domäner (domännamn med svenska tecken).
 • Minst tre tecken och max 63 tecken(ej inräknat .nu)

.COM

 • Regler
 • Ett antal domännamn är blockerade och för mer information kan man kontrollera ovanstående informationsida.
 • Tillåtna tecken är a-z, å, ä, ö, ü, é, 0-9, ”-”
 • Kan inte börja eller sluta med ”-”
 • Två tecken följt av ”–” är inte tillåtet, förutom för ACE-kodade IDN-domäner (domännamn med svenska tecken).
 • Minst tre tecken och max 63 tecken (ej inräknat .com)

.NO

 • Regler
 • Endast privatpersoner eller företag skrivna i Norge kan registrera.
 • Privatpersoner behöver en PID som kan beställas här https://pid.norid.no/personid/lookup
 • En privatperson kan max äga 5 domännamn och ett företag max 100
 • Ett antal domännamn är blockerade och för mer information kan man kontrollera ovanstående informationsida.
 • Tillåtna tecken är a-z, å, ä, ö, ü, é, 0-9, ”-”, æ, ø
 • Kan inte börja eller sluta med ”-”
 • Två tecken följt av ”–” är inte tillåtet, förutom för ACE-kodade IDN-domäner (domännamn med norska tecken).
 • Minst två tecken och max 63 tecken (ej inräknat .no)

.NET

 • Regler
 • Ett antal domännamn är blockerade och för mer information kan man kontrollera ovanstående informationsida.
 • Tillåtna tecken är a-z, å, ä, ö, ü, é, 0-9, ”-”
 • Kan inte börja eller sluta med ”-”
 • Två tecken följt av ”–” är inte tillåtet, förutom för ACE-kodade IDN-domäner (domännamn med svenska tecken).
 • Minst tre tecken och max 63 tecken (ej inräknat .net)

.ORG, .BIZ, .INFO

 • Regler
 • Ett antal domännamn är blockerade och för mer information kan man kontrollera ovanstående informationsida.
 • Tillåtna tecken är a-z, å, ä, ö, ü, é, 0-9, ”-”
 • Kan inte börja eller sluta med ”-”
 • Två tecken följt av ”–” är inte tillåtet, förutom för ACE-kodade IDN-domäner (domännamn med svenska tecken).
 • Minst tre tecken och max 63 tecken (ej inräknat .org, .biz eller .info)

.CC

 • Tillåtna tecken är a-z, 0-9, ”-”
 • Kan inte börja eller sluta med ”-”
 • Två tecken följt av ”–” är inte tillåtet.
 • Minst tre tecken och max 63 tecken (ej inräknat .cc)

.MOBI

 • Tillåtna tecken är a-z, 0-9, ”-”
 • Kan inte börja eller sluta med ”-”
 • Två tecken följt av ”–” är inte tillåtet.
 • Minst tre tecken och max 63 tecken (ej inräknat .mobi)

.TV

 • Tillåtna tecken är a-z, å, ä, ö, ü, é, 0-9, ”-”
 • Kan inte börja eller sluta med ”-”
 • Två tecken följt av ”–” är inte tillåtet, förutom för ACE-kodade IDN-domäner (domännamn med svenska tecken).
 • Minst tre tecken och max 63 tecken (ej inräknat .tv)

.NAME

 • Tillåtna tecken är a-z, 0-9, ”-”
 • Kan inte börja eller sluta med ”-”
 • Två tecken följt av ”–” är inte tillåtet.
 • Minst tre tecken och max 63 tecken (ej inräknat .name)

.ME

 • Tillåtna tecken är a-z, 0-9, ”-”
 • Kan inte börja eller sluta med ”-”
 • Två tecken följt av ”–” är inte tillåtet.
 • Minst tre tecken och max 63 tecken (ej inräknat .me)

.DK

 • Tillåtna tecken är a-z, å, ä, ö, ü, é, æ, ø, 0-9, ”-”
 • Kan inte börja eller sluta med ”-”
 • Två tecken följt av ”–” är inte tillåtet, förutom för ACE-kodade IDN-domäner (domännamn med svenska tecken).
 • Minst två tecken och max 63 tecken (ej inräknat .dk)

.BE

 • Tillåtna tecken är a-z, 0-9, ”-”
 • Kan inte börja eller sluta med ”-”
 • Två tecken följt av ”–” är inte tillåtet.
 • Minst tre tecken och max 63 tecken (ej inräknat .be)

.AT

 • Tillåtna tecken är a-z, å, ä, ö, ü, é, æ, ø, 0-9, ”-”
 • Kan inte börja eller sluta med ”-”
 • Två tecken följt av ”–” är inte tillåtet.
 • Minst tre tecken och max 63 tecken (ej inräknat .at)

.PL

 • Tillåtna tecken är a-z, å, ä, ö, ü, é, 0-9, ”-”
 • Kan inte börja eller sluta med ”-”
 • Två tecken följt av ”–” är inte tillåtet, förutom för ACE-kodade IDN-domäner (domännamn med svenska tecken).
 • Minst tre tecken och max 63 tecken (ej inräknat .pl)

.CO.UK och .ORG.UK

 • Regler
 • Ett antal domännamn är blockerade och för mer information kan man kontrollera ovanstående informationsida.
 • Tillåtna tecken är a-z, 0-9, ”-”
 • Kan inte börja eller sluta med ”-”
 • Två tecken följt av ”–” är inte tillåtet.
 • Domännamn med bara två tecken måste innehålla minst en siffra.
 • Minst två tecken (med ovanstående regel) och max 64 tecken inräknat .co.uk eller .org.uk
 • Detta kommer enligt Nominet ändras framöver så att det är max 63 tecken utan att .co.uk och .org.uk räknas med.

.GURU

 • Tillåtna tecken i ett .GURU domännamn är
 • bokstäverna a–z
 • siffrorna 0-9
 • bindestreck  –
 • Tillåtna nationella tecken är
 • à, á, â, æ, ç, è, é, ê, ë, í, î, ï, ñ, ó, ô, ù, ú, û, ü, ÿ, œ
 • Ett domännamn får inte börja eller sluta med ett bindestreck-minus. Tredje och fjärde tecknet får inte båda vara bindestreck-minus.
 • Ett undantag är domännamnets ACE-format som innehåller de nationella tecknen ovan. Där får både tredje och fjärde tecknet vara bindestreck-minus.

.SITE

 • Tillåtna tecken är a-z, å, ä, ö, ü, é, 0-9, ”-”
 • Kan inte börja eller sluta med ”-”
 • Två tecken följt av ”–” är inte tillåtet, förutom för ACE-kodade IDN-domäner (domännamn med svenska tecken).
 • Minst tre tecken och max 63 tecken (ej inräknat .com)
Was this article helpful?

Related Articles