1. Home
  2. Wordpress
  3. Optimera din WordPress för Boost

Optimera din WordPress för Boost

I denna guide går vi igenom de steg du bör ta med din sida för att få ut det mesta ur vår Boost-plattform och dess hypersnabba servercache.

För att optimera sidan ska du använda dig av två tillägg som medför att du nyttjar serverns fulla kraft.

De steg som du ska göra i korthet:

  • Rensa lagrad cache och deaktivera nuvarande cachetillägg i din WordPress
  • Ange att du kör WordPress i Boost-inställningarna
  • Aktivera Sidcache och Objektcache i Boost Inställningarna
  • Installera Redis Object Cache-tillägget och aktivera det i WordPress
  • Installera Nginx Helper-tillägget och aktivera det i WordPress
  • Aktivera din tidigare cachelösning om så önskas

Vi rekommenderar dock att du första gången läser igenom denna guide för mer förståelse till varje steg du ska utföra.

Ställ in Boost för WordPress i din kundzon

Inloggad i din Loopia kundzon hittar du Boost-inställningarna genom att klicka på det domännamn som använder Boost och väljer sedan Boost-inställningar

Under ”Hemsideverktyg” väljer du ”WordPress” för att systemet ska lägga in grundinställningarna för Boost åt dig. Härnäst aktiverar du de cachetyper som krävs.
OPcache är påslaget som standard på alla Loopias plattformar och det låter du vara påslaget.

Aktivera nu också Sidcache och Objektcache i kontrollpanelen.

Spara inställningarna och logga nu in i din WordPress.

Aktivera objectcache (Redis)

Objektcachen (Redis) används främst till att cacha svar från databasen som sidan använder. För sidor som använder databasen mycket och där svaren är likadana kan objektcachen hjälpa till att snabba upp sidan. För att koppla ihop objektcachen med WordPress kan vi rekommendera tillägget “Redis Object Cache” (https://sv.wordpress.org/plugins/redis-cache/)
Installera detta tillägg och aktivera cachning i det.

När du aktiverar objektcache ska tillägget ansluta och status ska bli ”Connected
Läs gärna mer detaljerat om objektcache i Boost på denna sida

Om Redis-tillägget i WordPress ej ansluter utan bara laddar om, kontrollera då att filen object-cache.php finns direkt i din katalog wp-content/ och inte under tex /plugins/redis-cache/includes/
Flytta isåfall filen direkt till wp-content/

Sidcache

Sidcachen är som standard aktiverad och ska den fungera i WordPress utan att man egentligen behöver göra något mer.
Men vi kan ändå rekommendera att man installerar tillägget “Nginx Helper” (https://sv.wordpress.org/plugins/nginx-helper/). Detta tillägg rensar automatiskt cachen när man uppdaterar sidor/poster vilket förenklar arbetet när man är inne och redigerar sin sida.


Läs gärna mer detaljerat om sidcache i Boost på denna sida

Nu är din sida optimerad för att nyttja sen serverbaserade cache som Boost erbjuder.

Vill du även ha mjukvarubaserad cache can tillägg som tex Autoptimize komplettera din sida.

Wordfence

Om du använder tillägget Wordfence på din sida behöver du lägga in sökvägen till dess prepend fil. Du gör detta i Boost-inställningar under avancerat.

Was this article helpful?

Related Articles