Microsoft 365: Lägga in DNS-poster

Har du köpt Microsoft 365 från en extern leverantör behöver du lägga in DNS-poster för tjänsten på egen hand.

Observera att om du idag har e-postadresser/alias hos Loopia behöver samtliga dessa raderas för att dina nya inställningar ska fungera korrekt.

Detta gör du i din Loopia Kundzon genom att klicka på domänen och välja DNS-editor.

Här ska du sedan lägga in de värden du har fått av din leverantör. Oftast är det ett eller fler av följande värden:

  • MX
  • SPF
  • autodiscover
  • lyncdiscover
  • msoid
  • sip
  • _sip._tls
  • _sipfederationtls._tcp

Så här lägger du in dem steg för steg. Utgå från att du har klickat på domänen i din Loopia Kundzon och sedan valt ”DNS-Editor”

MX

MX-posten lägger vi till i den befintliga @ (även kallad root)-zonen. Klicka på ”Lägg till record” i denna zon och fyll i de värden du har fått av din leverantör. I Exemplet nedan används domänen dindoman.se

Klicka sedan på lägg till och inom någon timme kommer värdet att vara aktivt för din domän.

SPF

SPF-posten lägger vi till i den befintliga @ (även kallad root)-zonen. Klicka på ”Lägg till record” i denna zon och fyll i de värden du har fått av din leverantör. SPF-värdet anges som en TXT-post och man har då alltid ” före och efter värdet man anger.

Klicka sedan på lägg till och inom någon timme kommer värdet att vara aktivt för din domän.

Autodiscover / Lyncdiscover / Sip / msoid

Samtliga dessa värden ska skapas som subdomäner med ett CNAME-värde.

Välj att skapa en ny subdomän och ange namnet till autodiscover. Fyll sedan i de uppgifter du har fått av din leverantör.

Klicka sedan på lägg till och inom någon timme kommer värdet att vara aktivt för din domän.

_sip /  _sipfederationtls

Slutligen skall du skapa subdomäner av _sip._tls och _sipfederationtls._tcp med tillhörande SRV-värden.

Dessa värden läggs in som SRV-poster i DNS-editorn. Av din leverantör får du oftast värdet likt detta:

 _sipfederationtls._tcp 5061 1 100 3600 @ sipfed.online.lync.com

Du skapar då en subdomän som heter _sipfederationtls._tcp (den andra heter vanligen  _sip._tls)

Du lägger in värdet i en rad som ser ut såhär: 100 1 5061 sipfed.online.lync.com för  _sipfederationtls._tcp (alternativt 100 1 443 sipdir.online.lync.com för subdomänen _sip._tls)

Klicka sedan på lägg till och inom någon timme kommer värdet att vara aktivt för din domän.

Observera att om du idag har e-postadresser/alias hos Loopia behöver samtliga dessa raderas för att dina nya inställningar ska fungera korrekt.

Was this article helpful?

Related Articles