1. Home
  2. Domäner/DNS
  3. Min transfer har slutförts, men varför har domänen inte förlängts?

Min transfer har slutförts, men varför har domänen inte förlängts?

Det finns olika anledningar till att ett domännamn inte förnyas i och med en transfer från en annan Registrar *1, de scenarion som existerar är följande:

1. Domänen blev förnyad efter det att förfallodatumet passerades och sedermera flyttad från annan registrar inom 45 dagar. Detta kallas för ”auto-renewal”. I detta fallet förlängs ej domännamnet med ett år.

Att en förnyelse inte genomförs beror på hur regelverket för transfers har satts upp av ICANN, vi kan idag inte påverka detta.

ICANN säger detta gällande ovanståede scenario:

”Registrants who transfer names within the 45-day Auto-Renew Grace Period should check with the registrar from which they are transferring regarding a possible refund. Even though losing registrars receive refunds of auto-renewal fees they have paid to the registry in these circumstances, not all registrars make refunds to customers. The effect of failure of the losing registrar to refund is that the registrant pays registration fees to both the losing registrar (for the auto-renew) and to the gaining registrar (for the transfer), but only receives a one-year extension of term.” *2

2. Domännamn som är nära den maximala registreringsperioden (upp till 10 år) förnyas ej med ett år då detta skulle överstiga den maximala tidsperioden.
Du kan läsa mer om vilka domäntyper som kan flerårsförnyas på följande sida: https://support.loopia.se/wiki/flerarsfornyelse-av-domannamn/

3. Vissa domäntyper förnyas ej automatiskt vid en transfer. Exempel på dessa domäntyper är .SE, .NU och .EU.

Har du frågor som rör din transfer så skickar du ett meddelande till registry@loopia.se.

 

*1 Loopia AB använder sig utav Ascio ( Ascio Technologies, Inc. Danmark – Filial af Ascio technologies, Inc. USA ) för merparten av domännamnen vi erbjuder.

*2 Källa: http://www.icann.org/announcements/advisory-06jun02.htm

Was this article helpful?

Related Articles