Har ni någon demo på webbmailen?

Vi har i dagsläget ingen demo på webbmailen. Vi använder oss dock av en programvara som heter Roundcube och det finns mer information denna programvara på tillverkarens hemsida.

Var den här artikeln till hjälp?

Relaterade artiklar