Glue Records

Om du vill nyttja så kallade glue records för din domän.

Skicka då in följande uppgifter till registry@loopia.se

Kundnummer:
Domännamn:
DNS 1:
DNS 1 IP:
DNS 2:
DNS 2 IP:
Vill du att vi pekar om domänen?: JA/NEJ

Noter att för .SE/.EU/.NU-domäner pekas alltid om i samband med att vi skapar/uppdaterar ett glue-record.

Was this article helpful?

Related Articles