Flytta WordPress till en nyare PHP-version

Har du uppdaterat PHP-version till din webbsida och möts nu av en vit sida eller felmeddelandet ”http error 500”?

Flytta tillbaka till PHP 7.2 för att uppdatera din webbsidas komponenter

Fram till den 30:e November kan du i din Loopia Kundzon klicka på ditt domännamn och flytta tillbaka till PHP 7.2 och därefter bör du logga in i din WordPress och uppdatera WordPress, teman och tillägg till senaste versionen. Bytet tar cirka 30 sekunder för din webbplats.

Kontrollera också på https://www.wordpress.org att dina teman/tillägg är kompatibla med WordPress 5.5.x

Observera att om du har teman/tillägg som är kommersiella (tex inhandlade på https://www.themeforest.com) är det troligt att du behöver ladda hem/köpa uppdateringarna av respektive utvecklare och sedan ladda upp dessa uppdateringar i din WordPress.

Efter att allt är uppdaterat på din sida flyttar du sedan tilbaka den till minst PHP 7.3 i din Loopia Kundzon men vi rekommenderar att du väljer 7.4 för optimal prestanda.

Om det fortfarande inte fungerar?

Det innebär troligen att någon del av din webbplats i nuläget inte är helt kompatibel med nyare PHP-versioner och du behöver nu hitta vilken komponenet det är.

För att starta den felsökningen bör du på din sida aktivera WP Debug.

Obs: Om du får Internal Server Error på din sida, se då denna guide

Detta gör man i filen wp-config.php

I den finns en rad som innehåller:

define('WP_DEBUG', false);

Denna ska ändras till:

define('WP_DEBUG', true);

Finns inte någon rad med WP_DEBUG behöver den läggas till i wp-config.php

För att komma åt och ändra i filen behöver man logga in via FTP till sitt Loopia-konto.

Se här hur man ansluter via FTP

Ändra raden i filen och ladda sedan upp filen på nytt.

Du kommer nu troligen att få upp ett felmeddelande på skärmen som kan härledas till ett tillägg (plugin) eller tema.

Du kan då via FTP uppdatera detta plugin (sök upp det på wordpress.org ladda hem, packa upp och sedan byter du ut filerna i din FTP under katalogen wp-content/plugins/)

Skulle det ej finnas en nyare version av temat/tillägget bör detta stängas av eller bytas ut mot en likvärdig men uppdaterad produkt för att din webbsida ska fortsätta fungera med nyare PHP-versioner.

Se även denna guide

Testa sedan om sidan fungerar igen. Om inte så radera tilläggets filer helt från din FTP.

När du är klar ändrar du tillbaka enligt:

define('WP_DEBUG', false);

Was this article helpful?

Related Articles