1. Home
  2. Domäner/DNS
  3. Flytta domän mellan två konton

Flytta domän mellan två konton

För att flytta en domän mellan två konton behöver man göra följande:

  • Kontrollera att mottagande kontot innehas av samma org/personnummer som innehar domänen.
  • Kontrollera att det är samma kontotyp (LoopiaDNS/Webbhotell) ifall domänens inställningar/webb/e-post ska flyttas med.

Om ovanstående stämmer:

Skicka ett e-postmeddelande till support@loopia.se med följande information:
– kundnumret för nuvarande konto: FAXX-XX-XX-XXXX
– kundnumret för kontot dit domännamnet ska flyttas: FAXX-XX-XX-XXXX
– vilka domännamn som skall flyttas från det första till det andra kontot:
– inställningar/webb/e-post/databas ska följa med (ja/nej):

Was this article helpful?

Related Articles