Flytta domän mellan två konton

För att flytta en domän mellan två konton behöver man göra följande:

  • Kontrollera att mottagande kontot ägs av samma org/personnummer som äger domänen.
  • Kontrollera att det är samma kontotyp (LoopiaDNS/Webbhotell) ifall domänens inställningar/webb/epost ska flyttas med.

Om detta stämmer, skicka då in kundnummer till support@loopia.se för nuvarande konto och kontot som domänen ska flyttas till. Ange där om även inställningar ska flyttas med.

Was this article helpful?

Related Articles