Felsidor

När en webbserver inte kan leverera en viss sida så genererar den ett felmeddelande. Det kan bero på att sidan inte finns (det välkända 404-felet), att ett programmeringsfel uppstått, eller liknande. Med funktionen för felsidor i Loopia Kundzon kan du själv byta ut webbserverns standardmeddelanden mot egentillverkade sådana.

Ett exempel på en sådan kan du se här. Detta är vår specialgjorda felsida för fel 404 (sidan kan inte visas).

Hur gör jag?

Logga in i Loopia Kundzon. I domänlistan, klicka på domänen du önskar arbeta med. Kontrollera vilken inställning domänen har – egna felsidor kan endast bestämmas för din webb om Hemsida hos Loopia med plattform Unix är valt. Egna felsidor kan ej definieras för Windows, Autobahn eller Sitebuilder. Om Autobahn är valt går det bra att byta till Unix; vänligen läs dock först vår guide för plattformsbyte.

Är din aktuella inställning korrekt kan du gå vidare och designa de sidor som du önskar använda. Notera vilka adresserna är. De filtyper vi stödjer för felmeddelanden är HTML (.htm, .html) och PHP (.php).

På domänen i kundzonen, via valet Felsidor, är det sedan bara att ange adresserna för respektive felsida.

Förklaring av felkoder

Nedan finner du en förklaring av de felkoder vi erbjuder egentillverkade felsidor för.

400
Klienten skickade felaktig förfrågan. Behöver normalt inte användas då det är ett kommunikationsproblem mellan webbläsaren och webbservern.
401
Inloggning misslyckades. Kan vara bra att använda om man använder sig av lösenordsskyddade filer och mappar.
403
Rättighetsfel på filer eller mappar. Tyder normalt på att man gjort en felaktig inställning på FTP-platsen.
404
Angiven sida hittades inte. Troligtvis har man bytt namn på en fil eller en länk och man bör hänvisa besökaren till rätt plats.
500
Något är fel på angiven sida. Vanligtvis genererar skriptfel sådana fel och man bör be besökaren att försöka igen senare.
501
Klienten skickade felaktig förfrågan. Behöver normalt inte användas då det är ett kommunikationsproblem mellan webbläsaren och webbservern.
502
Fel på ett anropat program. Angivet program fungerar inte och man bör be besökaren att försöka igen senare.
Was this article helpful?

Related Articles