Edgerouter

Routrar med EdgeOS har en inbyggt DynDNS-klient och denna fungerar bra att använda med vår DynDNS-tjänst. De modeller vi har testat och som använts till den här guiden är EdgeRouter X och EdgeRouter X SFP. Det ska fungera med alla Edgeroutermodeller, men du kan behöva uppdatera firmware först.

Inställningarna
Vi förutsätter att din WAN-port är eth0. Om du använder fiberporten så ändrar du från eth0 till eth5, eller motsvarande, i scriptet nedan.

CLI-scriptet ser ut så här:

configure
set service dns dynamic interface eth0 service dyndns host-name
set service dns dynamic interface eth0 service dyndns login
set service dns dynamic interface eth0 service dyndns password
set service dns dynamic interface eth0 service dyndns server dyndns.loopia.se
commit ; save ; exit

Server-adressen är alltid densamma, dyndns.loopia.se. ”host-name” är det domännamn, eller den subdomän du önskar uppdatera dynamiskt. ”login” och ”password” är dina inloggningsuppgifter till kundzonen.

Om du har valt att bara logga in med Bank-ID så måste du ställa in lösenordet under Kontoinställningar > Inloggningsuppgifter. Se till att ”Tillåt endast inloggning via BankID” är urbockad.

Stort tack till Pontus Herber på Allt & Lite Till AB för dessa inställningar!

Was this article helpful?

Related Articles