E-postkvota

Vill du reservera e-postutrymme för ett e-postkonto i ditt Loopiapaket så kan du snabbt och smidigt justera tillåten kontostorlek för en specifik e-postadress i din Loopia Kundzon.

Logga in i din Loopia Kundzon och klicka/sök upp den e-postadress du vill ha en utrymmesbegränsning på.
I den efterföljande panelen så ser du direkt hur mycket utrymme adressen tar upp för tillfället och kan där genom att klicka på ”Ställ in begränsning” justera hur mycket av ditt totala e-postutrymme som ska reserveras för den specifika e-postadressen.

Du kan nu dra och släppa slidern för att ställa in önskat utrymme för den specifika e-postadressen. Klicka sedan på Spara.
Notera att det utrymme du ställer in reserveras för denna e-postadress och inte kan användas av andra e-postadresser.

I din Kundzon kommer du kunna se denna begränsning i listan över dina e-postadresser.

Vad händer om man överskrider utrymmet?

När ett e-postkonto närmar sig sin övre gräns så kommer man att få ett e-postmeddelande om detta.
Första varningen kommer när 90% av e-postkontots utrymme är upptaget. Den andra kommer vid 95% upptaget utrymme.
Om kontots utrymme upptas till 100% så kommer meddelanden ej att levereras utan studsa tillbaka till avsändaren tills dess att man antingen utökat utrymmet eller rensat i e-postkontot så att man kommer ner under utsatt maxgräns. En varning om att kontot är till 100% fyllt skickas till mottagaren när detta sker.

Notera att om du reserverat allt ditt e-postutrymme kommer inga andra e-postadresser än den med reserverat utrymme kunna ta emot e-post.

Ändra eller ta bort begränsning

Om du vill Ändra den begränsning som du ställt in för en e-postadress klickar du på adressen och Ställ in begränsning som ovan och ändra med slidern hur mycket utrymme som ska reserveras innan du trycker på Spara.
För att ta bort bort begränsningen klickar du på Ställ in begränsning och Ta bort begränsning.

Was this article helpful?

Related Articles