DNS: MX

Börja med att logga in i Loopia Kundzon och klicka på önskat domännamn i domänlistan. En ny flik öppnas och du väljer DNS-editor en bit ned på sidan.

Nu expanderar fliken och visar dig fler avancerade inställningar för din domän. Notera också varningen gällande att ändringar i zon-filen kan potentiellt förstöra konfigurationen för domänen. Följer du bara våra guider så skall du dock kunna vara lugn.

Om det redan finns några andra MX-pekare vid @-sektionen, ta bort dem genom att klicka på knappen Ta bort för respektive rad.

Klicka sedan på knappen Lägg till record för att lägga till din MX-pekare.

  • Typen ska vara MX,
  • TTL bör vara samma värde som övriga poster under @,
  • Prio anger hur pekarna ska prioriteras, med lägre värden först. Detta värde måste vara 1 eller mer.
  • Data ska vara den adress du fått från din e-postleverantör. Detta kan inte vara en IP-adress.

I vårt exempel har vi valt att lägga till en MX-pekare med prioritet 10, TTL 3600 och målet mail.mindoman.se.
TTL skall alltid anges med samma värde som för andra records under samma subdomän.

När du är nöjd så klickar du på Lägg till. Tänk också på att DNS-förändringar kan ta upp till 24 timmar innan de har propagerat ut över hela internet.

Was this article helpful?

Related Articles