DNS: SRV

Du kan lägga till ett SRV record på din domän genom att först logga in i din Loopia Kundzon där du klickar på domänen och sedan väljer ”DNS-editor”, varpå du kan lägga till och redigera befintliga records för din domän

Välj sedan att skapa ett nytt subdomän enligt följande följande mall:

Subdomän: <_service>.<_protokoll>
Typ: SRV
TTL: 3600 (du anger samma TTL som du har på de andra)
Data: <prioritet> <vikt> <port> måldata.

Exempelvis så här:

Subdomän: _autodiscover._tcp
Typ: SRV
TTL: 3600
Data: 0 0 443 webmail.moln.net.

Was this article helpful?

Related Articles