DKIM-signering

DKIM-signering är en teknik som används för att kunna koppla ett e-postmeddelande till en specifik leverantör och därmed påvisa för mottagande e-postserver att meddelandet är legitimt baserat på leverantörens trovärdighet.

I vanliga fall används DKIM när man skickar t.ex. nyhetsbrev för att visa för mottagaren att meddelandet inte är ett spammeddelande eftersom det kan knytas till en välkänd leverantör för utskick av nyhetsbrev eller andra utskick, något som man inte bör använda vår e-posttjänst för att göra då vi begränsar max antal meddelanden man kan skicka per timme (https://support.loopia.se/wiki/e-postmeddelanden-per-timme/) vi rekommenderar då istället vår samarbetspartner Get a Newsletter (https://www.loopia.se/nyhetsbrev/).

DKIM-signering är inte något som vi på Loopia erbjuder då det som nämnt ovan i första hand används när man gör stora utskick av t.ex. nyhetsbrev och det tillsammans med att efterfrågan för detta inte är tillräckligt stort har gjort att vi i dagsläget inte kan rättfärdiga en implementering.

Du kan självklart lägga till DKIM-nycklar för extern signering mot andra leverantörer om du använder en sådan för utskick. Dessa DKIM-nycklar läggs då in i nya subdomäner i din DNS.

Was this article helpful?

Related Articles