1. Home
  2. Domäner/DNS
  3. DKIM-signering

DKIM-signering

DKIM-signering är en teknik som används för att kunna koppla ett e-postmeddelande till en specifik leverantör och därmed påvisa för mottagande e-postserver att meddelandet är legitimt baserat på leverantörens trovärdighet.

I vanliga fall används DKIM när man skickar t.ex. nyhetsbrev för att visa för mottagaren att meddelandet inte är ett spammeddelande eftersom det kan knytas till en välkänd leverantör för utskick av nyhetsbrev eller andra utskick.

DKIM för eposten hos Loopia

När du skapar din första epostadress för din domän i Loopia kundzon kommer vi att automatiskt skapa DKIM-nycklar för din domän.
Om du råkar radera dessa nycklar i din DNS kan du skapa nya genom att skapa en ny epostadress för din domän.

Du hittar din DKIM-nyckel i DNS-editorn. Denna bör du lämna orörd.

Extern signering

Du kan självklart lägga till DKIM-nycklar för extern signering mot andra leverantörer om du använder en sådan för utskick direkt i din DNS-zon hos oss.

Nyhetsbrev och andra externa tjänster


Skickar ni mycket meddelanden och nyhetsbrev så rekommenderar vi vår samarbetspartner Get a Newsletter (https://www.loopia.se/nyhetsbrev/). Detta då vi har en gräns på max antal meddelanden man kan skicka per timme (https://support.loopia.se/wiki/e-postmeddelanden-per-timme/)

Was this article helpful?

Related Articles