Autosvar

Om du åker på semester eller vill informera de som skickar mail till dig att du inte är tillgänglig så kan du aktivera Autosvar på din e-postadress.

Som enskild e-postanvändare:
Logga in i Mailadmin med din e-postadress och tillhörande lösenord på denna sida.

Som administratör för Loopiakontot:
Logga då in i kundzonen sök på den e-postadress du vill lägga in ett autosvar på.

E-postadressen kommer då att dyka upp i söksvaret och du kan nu klicka på den för att administrera den.

away2.PNG

I administrationsrutan så har du valet “Autosvar” som du hittar en bit ner.

Välj denna för att se inställningarna för autosvar som just denna e-postadress har.

Kryssa i rutan för att autosvaret ska vara aktivt och skriv in det svar som du vill att avsändaren ska få.Tryck sedan på Spara för att aktivera autosvaret med ditt meddelande.

Was this article helpful?

Related Articles