Autosvar

Om du åker på semester eller vill informera de som skickar mail till dig att du inte är tillgänglig så kan du aktivera Autosvar på din e-postadress.

Som enskild e-postanvändare:
Logga in i Mailadmin med din e-postadress och tillhörande lösenord på denna sida.

Som administratör för Loopiakontot:
Logga då in i kundzonen sök på den e-postadress du vill lägga in ett autosvar på.


away1.PNG

E-postadressen kommer då att dyka upp i söksvaret och du kan nu klicka på den för att administrera den.


away2.PNG

I administrationsrutan så har du valet “Autosvar” som du hittar en bit ner.


away3.PNG

Välj denna och du kommer att presenteras inställningarna för autosvar som just denna e-postadress har.


away_ny_3.PNG

Skriv nu in det svar som du vill att avsändaren ska få och du kan här även ange en alternativ adress att skicka från ifall du tex bytt e-postadress (Denna funktion är ej tillgänglig om man blivit migrerad till vårt nya e-postsystem). Glöm inte sedan att aktivera autosvaret innan du klickar på “Spara”

Was this article helpful?

Related Articles