1. Home
  2. E-post
  3. Återställa e-post

Återställa e-post

Ibland sker det oförutsedda, alltid lika oönskat, och Loopia sparar därför backup på dina meddelanden utifall olyckan är framme.

För att vi skall kunna återställa dina meddelanden så behöver du idag skicka ett meddelande till vår support på support@loopia.se med följande uppgifter:

  • Den eller de e-postadresser ärendet gäller
  • Ditt kundnummer (FAXX-XX-XX-XXXX)
  • Ungefärlig tidpunkt för när du senast hade tillgång till dina meddelanden

Notera att tiden är av yttersta vikt när det gäller ett återskapande av meddelanden och vi rekommenderar att du kontaktar oss omgående för att öka chanserna för ett återskapande.

Tänk också på att om du idag hämtar din e-post via POP3 så sparas dina meddelanden ej i en backup hos oss.

Was this article helpful?

Related Articles