1. Home
  2. E-post
  3. Apple Mail (Yosemite)

Apple Mail (Yosemite)

Ställa in ett nytt konto

Så här gör du för att installera ett e-postkonto i Mail. Denna guide gäller den svenska versionen av Mail 8 som följer med Mac OS X 10.10 (Yosemite). Vissa avvikelser kan förekomma mellan olika versioner och språk, men det bör vara enkelt att följa denna guide även om du använder en annan version av Mail.

Starta programmet enligt de medföljande instruktionerna. Om du startar programmet för första gången startas installationsguiden direkt, i annat fall går du in i menyn Mail och väljer Lägg till konto.


macmailyo_smtp_1.png

I den första rutan så väljer du Lägg till ett annat e-postkonto..


macmailyo_1.png

I nästa ruta så anger du ditt namn, din e-postadress och det tillhörande lösenordet.


macmailyo_2.png

Systemet kommer ej att automatiskt kunna ställa in din e-postadress utan du kommer här att få upp valet att ställa in e-postkontot manuellt.


macmailyo_3.png

Välj nu om du vill ansluta med IMAP eller POP. Är du osäker på vad du ska välja rekommenderar vi IMAP.

Ange sedan följande:
E-postserver: mailcluster.loopia.se
Användarnamn: <Din e-postadress>
Lösenord: <Lösenordet till din e-postadress>


macmailyo_4.png

I nästa ruta för utgående e-post (SMTP) så anger du samma information igen för att kunna skicka e-post med via konto.


macmailyo_5.png

Klicka sedan på Skapa för att börja använda din e-postadress.

Redigera ett befintligt konto

Om du redan lagt in ditt konto i Mail, men kan t.ex. inte ta emot eller skicka meddelanden kan du behöva ändra avancerade kontoinställningar. Du hittar dessa inställningar genom att klicka på menyn Mail, och sedan gå till Inställningar och till sist på fliken Konton.

Server för utgående e-post SMTP

Välj här ditt e-postkonto i vänsterspalten, och klicka sedan på rullistan för Server, utgående e-post (SMTP), klicka sedan på Redigera SMTP-serverlista:


macmailyo_smtp_2.png

Kontrollera att Servernamn står som mailcluster.loopia.se, och gå sedan till fliken Avancerat.

Om du önskar att använda SSL (krypterad trafik, rekommenderas) även bocka i Använd SSL (Secure Sockets Layer). Du måste också se till att Autentisering är ställd på Lösenord, och sedan fylla i hela din e-postadress i Användarnamn, och skriva in det tillhörande lösenordet oavsett om du väljer SSL eller ej.

Klicka sedan på OK för att spara dessa inställningar.


macmailyosmtp.png

Server för inkommande e-post IMAP

Välj här ditt e-postkonto i vänsterspalten, klicka på underfliken Avancerat, kontrollera här att Port är ställd på 993 om du vill använda SSL (rekommenderas), annars ställa den på 143 för att kunna ta emot e-postmeddelanden.

Kontrollera även att Autentisering är ställd på Lösenord:


macmailyo_imap.png

Nu är ändringen av ditt e-postkontot slutförd.

 

Was this article helpful?

Related Articles