Android

För en mobil enhet rekommenderar vi IMAP-anslutning. Läs mer om skillnaderna mellan POP3 och IMAP.

Android 4.1

Skapa ett nytt konto (IMAP)

Starta e-postprogrammet via menyn Program och du bör få upp en guide för att lägga till ett konto. Annars klickar du på menyn uppe till höger och väljer Kontoinställningar och klickar där på Lägg till konto.
Fyll i din e-postadress och lösenord och klicka sedan på Manuell inställning.

android-4-1-imap-add_swe-1.png

Klicka på knappen IMAP.

android-4-1-imap-add_swe-2.png

Fyll i hela din e-postadress som användarnamn, ditt lösenord och ange mailcluster.loopia.se som IMAP-server. Används SSL som säkerhetstyp ska port 993 användas, annars ska port 143 användas. Klicka sedan på Nästa.

android-4-1-imap-add_swe-3.png

Fyll i mailcluster.loopia.se som SMTP-server. Oavsett om du använder SSL som säkerhetstyp eller ej så skall port 587 användas. Se till att Kräv inloggning är ibockad. Som användarnamn och lösenord ska samma uppgifter som för den inkommande e-postservern användas, det vill säga din e-postadress och ditt lösenord. Klicka sedan på Nästa.

android-4-1-imap-add_swe-4.png

På den här sidan kan du välja hur ofta du vill att din telefon skall kontrollera om det finns nya meddelanden, du kan även ställa in om du vill att det här ska vara standardkontot för att skicka e-post, om du vill få en notis när du får e-post, om du vill att den ska synkronisera e-post från det här kontot samt om programmet ska hämta bilagor automatiskt när enheten är ansluten till Wi-Fi. Klicka sedan på Nästa.

android-4-1-imap-add_swe-5.png

Ge ditt nyskapade konto ett namn i programmet samt välj vad du vill att det ska stå för namn som avsändare när du skickar e-post, detta är oftast till för- och efternamn. Klicka sedan på Nästa. Du har nu lagt till din e-postadress i din Android telefon.

android-4-1-imap-add_swe-6.png

Skapa ett nytt konto (POP3)

Starta e-postprogrammet via menyn Program och du bör få upp en guide för att lägga till ett konto. Annars klickar du på menyn uppe till höger och väljer Kontoinställningar och klickar där på Lägg till konto.
Fyll i din e-postadress och lösenord och klicka på Manuell inställning.


android-4-1-pop-add_swe-1.png

Klicka på knappen POP3.

android-4-1-pop-add_swe-2.png

Fyll i hela din e-postadress som användarnamn, ditt lösenord och ange mailcluster.loopia.se som POP3-server. Används SSL som säkerhetstyp ska port 995 användas, annars ska port 110 användas. Klicka sedan på Nästa.


android-4-1-pop-add_swe-3.png

Fyll i mailcluster.loopia.se som SMTP-server. Oavsett om du använder SSL som säkerhetstyp eller ej så skall port 587 användas. Se till att Kräv inloggning är ibockad. Som användarnamn och lösenord ska samma uppgifter som för den inkommande e-postservern användas, det vill säga din e-postadress och ditt lösenord. Klicka sedan på Nästa.


android-4-1-pop-add_swe-4.png

På den här sidan kan du välja hur ofta du vill att din telefon skall kontrollera om det finns nya meddelanden, du kan även ställa in om du vill att det här ska vara standardkontot för att skicka e-post, om du vill få en notis när du får e-post, om du vill att den ska synkronisera e-post från det här kontot samt om programmet ska hämta bilagor automatiskt när enheten är ansluten till Wi-Fi. Klicka sedan på Nästa.


android-4-1-pop-add_swe-5.png

Ge ditt nyskapade konto ett namn i programmet samt välj vad du vill att det ska stå för namn som avsändare när du skickar e-post, detta är oftast till för- och efternamn. Klicka sedan på Nästa. Du har nu lagt till din e-postadress i din Android telefon.


android-4-1-pop-add_swe-6.png

Redigera ett befintligt konto

Starta e-postprogrammet via menyn Program och klicka på meny-knappen och välj Inställningar.


android-4-1-settings_swe-1.png

Klicka på ditt konto.

android-4-1-settings_swe-2.png

Bläddra neråt till Serverinställningar.

android-4-1-settings_swe-3.png

Klicka på Inkommande inställningar.

android-4-1-settings_swe-4.png

Se till att det står hela din e-postadress som användarnamn, lösenord och mailcluster.loopia.se som IMAP/POP3-server. Används SSL som säkerhetstyp ska port 995 användas för POP3 och 993 för IMAP, annars ska port 143 användas för IMAP och 110 för POP3. Klicka sedan på ”Klar” och välj istället Inställningar för utgående under Serverinställningar.

android-4-1-settings_swe-5.png

Se till att det står mailcluster.loopia.se som SMTP server. Oavsett om du använder SSL som säkerhetstyp eller ej så skall port 587 användas. Kräv inloggning ska vara ibockad. Kontrollera att hela din e-postadress står som användarnamn och ditt lösenord är inskrivet. Klicka sedan på Klar och du är klar med konfigurationen.

android-4-1-settings_swe-6.png

Android 4.0 (Samsung)

Den här guiden är för en Galaxy Tab 10.1 med Android 4.0 men det ser liknande ut på en mobiltelefon.

Skapa ett nytt konto (IMAP)

Starta e-postprogrammet via menyn Program och du bör få upp en guide för att lägga till ett konto. Annars klickar du på menyn uppe till höger och väljer Kontoinställningar och klickar där på Lägg till konto.
Fyll i hela din e-postadress och lösenord, klicka sedan på Manuell inställning uppe till höger.

android-4-0-samsung-imap-add_swe-1.jpg

Klicka på knappen IMAP account

android-4-0-samsung-imap-add_swe-2.jpg

Fyll i hela din e-postadress som användarnamn, ditt lösenord och ange mailcluster.loopia.se som IMAP-server. Används SSL som säkerhetstyp ska port 993 användas, annars ska port 143 användas. Klicka sedan på Nästa.

android-4-0-samsung-imap-add_swe-3.jpg

Fyll i mailcluster.loopia.se som SMTP server. Oavsett om du använder SSL som säkerhetstyp eller ej så skall port 587 användas. Se till att Kräv inloggning är ibockad. Som användarnamn och lösenord ska samma uppgifter som för den inkommande e-postservern användas, det vill säga hela din e-postadress och ditt lösenord. Klicka sedan på Nästa.

android-4-0-samsung-imap-add_swe-4.jpg

På den här sidan kan du välja hur ofta du vill att din telefon skall kontrollera om det finns nya meddelanden, om du vill att det här ska vara standardkontot för att skicka e-post samt om du vill få en notis när du får e-post. Klicka sedan på Nästa.

android-4-0-samsung-imap-add_swe-5.jpg

Ge ditt nyskapade konto ett namn i programmet samt välj vad du vill att det ska stå för namn som avsändare när du skickar e-post, detta är oftast till för- och efternamn. Klicka sedan på Klar. Du har nu lagt till din e-postadress.

android-4-0-samsung-imap-add_swe-6.jpg

Skapa ett nytt konto (POP3)

Starta e-postprogrammet via menyn Program och du bör få upp en guide för att lägga till ett konto. Annars klickar du på menyn uppe till höger och väljer Kontoinställningar och klickar där på Lägg till konto.
Fyll i hela din e-postadress och lösenord, klicka sedan på Manuell inställning uppe till höger.

android-4-0-samsung-pop-add_swe-1.jpg

Klicka på knappen POP3 account.

android-4-0-samsung-pop-add_swe-2.jpg

Fyll i hela din e-postadress som användarnamn, ditt lösenord och ange mailcluster.loopia.se som POP3-server. Används SSL som säkerhetstyp ska port 995 användas, annars ska port 110 användas. Klicka sedan på Nästa.

android-4-0-samsung-pop-add_swe-3.jpg

Fyll i mailcluster.loopia.se som SMTP server. Oavsett om du använder SSL som säkerhetstyp eller ej så skall port 587 användas. Se till att Kräv inloggning är ibockad. Som användarnamn och lösenord ska samma uppgifter som för den inkommande e-postservern användas, det vill säga hela din e-postadress och ditt lösenord. Klicka sedan på Nästa.

android-4-0-samsung-pop-add_swe-4.jpg

På den här sidan kan du välja hur ofta du vill att din telefon skall kontrollera om det finns nya meddelanden, om du vill att det här ska vara standardkontot för att skicka e-post samt om du vill få en notis när du får e-post. Klicka sedan på Nästa.

android-4-0-samsung-pop-add_swe-5.jpg

Ge ditt nyskapade konto ett namn i programmet samt välj vad du vill att det ska stå för namn som avsändare när du skickar e-post, detta är oftast till för- och efternamn. Klicka sedan på Klar. Du har nu lagt till din e-postadress.

android-4-0-samsung-pop-add_swe-6.jpg

Redigera ett befintligt konto

Starta e-postprogrammet via menyn Program, klicka på menyn uppe till höger och välj Kontoinställningar.

android-4-0-samsung-settings_swe-1.jpg

Markera ditt konto.

android-4-0-samsung-settings_swe-2.jpg

Bläddra neråt till Serverinställningar och klicka på Inställn. inkomm. under Serverinställningar.

android-4-0-samsung-settings_swe-3.jpg

Se till att det står hela din e-postadress som användarnamn, ditt lösenord samt mailcluster.loopia.se som IMAP/POP3-server. Används SSL som säkerhetstyp ska port 995 användas för POP3 och 993 för IMAP, annars ska port 143 användas för IMAP och 110 för POP3. Klicka sedan på Klar och välj istället Inställningar för utgående under Serverinställningar.

android-4-0-samsung-settings_swe-4.jpg

Se till att det står mailcluster.loopia.se som SMTP server. Oavsett om du använder SSL som säkerhetstyp eller ej så skall port 587 användas. Kräv inloggning ska vara ibockad. Som användarnamn och lösenord ska samma uppgifter som för den inkommande e-postservern användas, det vill säga din e-postadress och ditt lösenord.
Klicka sedan på Klar och du är klar med konfigurationen.

android-4-0-samsung-settings_swe-5.jpg

Android 2.2 (HTC)

Här har vi sammanställt en guide för hur man konfigurerar sin Android-telefon för att skicka och ta emot e-post med ett e-postkonto hos Loopia. Guiden är gjord för Android 2.2 (Froyo) med HTC Sense, stegen är dock nästan de samma för andra modeller.

Starta e-postprogrammet via menyn ”Alla program” och tryck sedan på meny-knappen, därefter ”Mer” och ”Nytt konto”.

sv_android_froyo1.png

Välj här ”Annat (POP3/IMAP)” för att komma vidare.

sv_android_froyo2.png

Fyll här i din e-postadress och lösenordet för den. Tryck sedan på ”Manuell inställning” för att komma vidare.

sv_android_froyo3.png

Välj protokollet ”IMAP”, kontrollera så att din e-postadress står både i fältet ”E-postadress” och ”Användarnamn”. Som IMAP-server anger du ”mailcluster.loopia.se” och sedan trycker du på ”Fortsätt”.

sv_android_froyo4.png

Som utgående server ska du sätta ”mailcluster.loopia.se” och port 587. Tryck sedan på ”Fortsätt”.

sv_android_froyo5.png

Välj ett namn för ditt e-postkonto för att enklare hitta det om du har flera konton installerade samtidigt. Tryck sedan på ”Avsluta inställning” för att avsluta, dina e-postmeddelanden kommer nu att hämtas.

Was this article helpful?

Related Articles