återställa

Återställa webbfiler

Denna guide går igenom hur du kan beställa en återställning av dina webbfiler genom Loopia kundzon. Börja med att logga...

Återställa hemsida

Om du har installerat ett tillägg, tagit bort något av misstag eller av annan anledning vill återställa din sida till...

Backup i Loopia Sitebuilder

Denna guide gäller Sitebuilders installerade efter 2020-06-23 I Loopia Sitebuilder har du tillgång till minst 2 säkerhetskopior av din webbsida.Säkerhetskopior...