1. Home
  2. Wordpress
  3. WordPress Fastest Cache

WordPress Fastest Cache

WordPress Fastest Cache är ett populärt cache-tillägg i WordPress och det fungerar även hos oss.
Dock kan en del inställningar i tillägget få din sida att visa ”Internal server error”.

Det beror vanligen på att du har aktiverat Gzip-delen av tillägget,
Denna del behövs ej då våra servrar redan har gzip aktiverat.
Däremot lägger tillägget då till följande rader i din .htaccess-fil vilket orsakar att sidan slutar att fungera:

# BEGIN GzipWpFastestCache

AddType x-font/woff .woff
AddType x-font/ttf .ttf
AddOutputFilterByType DEFLATE image/svg+xml
AddOutputFilterByType DEFLATE text/plain
AddOutputFilterByType DEFLATE text/html
AddOutputFilterByType DEFLATE text/xml
AddOutputFilterByType DEFLATE text/css
AddOutputFilterByType DEFLATE text/javascript
AddOutputFilterByType DEFLATE application/xml
AddOutputFilterByType DEFLATE application/xhtml+xml
AddOutputFilterByType DEFLATE application/rss+xml
AddOutputFilterByType DEFLATE application/javascript
AddOutputFilterByType DEFLATE application/x-javascript
AddOutputFilterByType DEFLATE application/x-font-ttf
AddOutputFilterByType DEFLATE application/vnd.ms-fontobject
AddOutputFilterByType DEFLATE font/opentype font/ttf font/eot font/otf

# END GzipWpFastestCache

Dessa behöver du då ta bort. Enklast gör du det via FTP. Öppna filen .htaccess och radera dessa rader. Ladda sedan upp filen igen och sidan ska åter fungera. AddOutputFilterByType stöds ej längre av Apache 2.4.

Was this article helpful?

Related Articles