1. Home
  2. Utveckling/Teknik
  3. Visa felmeddelanden för webbsida

Visa felmeddelanden för webbsida

Har du en webbsida på vår UNIX-plattform som bara visar en vit sida eller felmeddelandet ”HTTP error 500”? Då kan du aktivera felmeddelanden för att få en tydligare bild om vad på din sida som skapar detta stopp.

Du gör detta via FTP genom att där redigera filen .htaccess.

Överst i denna fil lägger du in följande rader:

php_flag display_errors on
php_flag display_startup_errors on
php_value error_reporting 2047

Förhoppningsvis får du nu upp ett felmeddelande på din sida som hänvisar till orsak och vilken rad i din kod som är orsak.

Ofta får du bra hjälp genom att söka på felmeddelandet på webben (klipp dock bort ditt egna domännamn/filsökväg när du söker)

Was this article helpful?

Related Articles