Vad är IPv6?

Protokollet IP (Internet Protocol) är ett av de grundläggande protokollen för kommunikation på Internet. I dagsläget är den vanligaste versionen av IP-protokollet version 4, kallat IPv4.

IPv4 specificerades i början av 80-talet och är inte anpassat efter hur Internet-användandet ser ut idag. Bland annat erbjuder protokollet ”bara” ca fyra miljarder IP-adresser, något som på senare tid orsakat en hel del problem.

Efterträdaren till IPv4 är IPv6 som bland annat erbjuder en betydligt större adressrymd samt bättre hantering av sådana tjänster som TV-sändningar och liknande. Introduktionen av IPv6 har dock tagit tid då flera tekniker tagits fram som bättre nyttjar den begränsade adressrymden i IPv4.

Was this article helpful?

Related Articles