Uppgradera Joomla

 

 

Inledning

Rekommendationen är i skrivande stund att man ska uppgradera till Joomla 3, detta då eventuella fel och säkerhetsbrister inte längre åtgärdas av utvecklarna för äldre versioner. Du måste i samband med detta även kontrollera att de tillägg som du använder också fungerar i den version av Joomla som du migrerar till.

Det finns en del automatiska migreringstillägg (plugins) som kan underlätta, varav en del är kostnadsfria. Vissa av dessa gör en fullständig migrering (menyer/tillägg artiklar etc) medan andra hjälper till med en del av processen.

I metoden som denna guide går igenom, måste man slutligen i sin nya version manuellt lägga till alla menyobjekt, samt installera alla de tillägg man vill ha.

Du hittar både migreringtillägg och kan söka efter uppdaterade tillägg här.

 

Manuell uppgradering från Joomla 1.5.26 -> Joomla 3.x.x

1. Se till att du har tillägget Akeeba Backup installerat och ta en backup av dina hemsida innan du börjar arbeta. Finns det ej så installerar du detta tilläggsprogram som är gratis i grundutförande. Kontrollera vilken version av Akeeba som du behöver använda här.


j15-swe-01-j15-install-plugins.png

2. Använd tillägget J2XML för exportera artiklar och användare. Du kan hämta tillägget här.


j15-swe-02-j2xml-buttons-to-export.png

3. Installera Joomla 3.x.x i en ny mapp eller egen subdomän utan exempeldata på ditt webbutrymme.

För att installera Joomla 3.x.x kan du använda vår One-Click-Installer (välj där som installationsplats ”ny mapp” eller ”ny subdomän” och ny databas.

Om du vill migrera till 3.x.x kan du använda vår One Click Installer (välj där som installationsplats Ny mapp eller Ny subdomän, samt ny databas. För detaljer se Joomla.)

4. Importera sedan ditt tidigare exporterade Joomla 1.5-material till den nyinstallerade Joomla-hemsidan. Till detta använder du följande två tillägg som du installerar och aktiverar: J2XML 3.0 J2XML 1.5


j15-swe-03-j3-install-plugins.png


j15-swe-04-j3-activate-j2xml-plugin.png

5. Installera sedan också Akeeba Backup till den nya Joomla-hemsidan. Kontrollera vilken version du ska använda enligt länken på punkt 1. Ta sedan en backup.

6. Skapa de menyobjekt du vill använda så att de återspeglar din Joomla 1.5-hemsida och installera sedan ditt tema och de tillägg du vill använda.


j15-swe-05-j3-create-menuobject.png

Ta gärna regelbundna backuper med Akeeba medan du lägger till menyobjekten så att du inte riskerar att behöva göra om allt arbete om något inte blir som tänkt.

7. När du är klar och vill flytta in din webbplats till huvudadressen, från din temporära webadress, till din huvudadress kan du göra detta enligt guide: Flytta Joomla

 

Uppgradering från Joomla 2.5.x -> Joomla 3.x.x

För dig som just nu har version 2.5 och vill uppgradera till version 3 är proceduren mycket enklare. Vi hänvisar här till Joomlas egna anvisningar.

Was this article helpful?

Related Articles